Nikolaos Kapitsinis

Nikolaos Kapitsinis

Tenure Track Adjunkt

Nikos er adjunkt i økonomisk geografi ved Institut for Geovidenskab og Naturressourceforvaltning, Københavns Universitet. Nikos er økonomisk geograf med en baggrund i politisk økonomisk tilgang til ujævn geografisk udvikling, arbejdsgeografi, geografisk omstrukturering af produktion samt rumlig organisering og socioøkonomisk forandring. Tidligere har han været forskningsassocieret ved Cardiff Business School, hvor han har studeret strukturelle spørgsmål vedrørende den walisiske økonomi. Nikos har en BSc i planlægning og regionaludvikling fra universitetet i Thessalien, en MSc i europæiske regionale udviklingsstudier fra universitetet i Thessalien og en MRes i regionale studier fra universitetet i Groningen. Han fik sin ph.d. i økonomisk geografi på School of Geographical Sciences ved University of Bristol. Nikos' arbejde er blevet offentliggjort i internationale tidsskrifter af højeste rang, såsom Geoforum og European Planning Studies. Han er Regional Studies Association Fellow og modtog en anbefaling for den bedste unge forskeropgave på den 4. panhelleniske kongres om urbanisme, fysisk planlægning og regionaludvikling i 2015.

ID: 291062003