Rita M. Buttenschøn

Rita M. Buttenschøn

Seniorrådgiver

  • Skov- og landskabsøkologi

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535331712Mobil: +4520206317

Senior rådgiver                                                                                      Privat

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning                            Nyvang 4, 8400  Ebeltoft

Københavns Universitet                                                                      Tlf 88174002/21392921

Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg                                                Født: 1. juli 1944 på Bornholm

Tlf 3533 1712,                                                                                                   

E-mail: rmb@ign.ku.dk                                                   

                                                                                                                                   

Uddannelse: cand. Scient. i biologi fra København og Århus Universitet 1971

Ansættelser:

1971-1977: Videnskabelig medarbejder, Naturhistorisk Museum.

1977-1986: Biolog Ribe Amt. 1982-1983: Ekstern lektor KVL.

1986-1996: Biolog/afdelingsleder Århus Amt.

1996-:Senior rådgiver, Skov & Landskab, Københavns Universitet

 

Arbejdsområder under de forskellige ansættelser:

  1. Ansat på Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum til at etablere ”videncenter” for naturforvaltning, herunder etablering af græsningsforsøg og andre naturplejeforsøg, udvikling af planlægningsværktøjer mv.
  2. Arbejdsopgaver i amterne bl.a. fredningsplanlægning, naturforvaltning og formidling, leder af naturplejeteam, afdelingsleder for Naturafdelingen. Deltagelse i internationale rådgivnings- og forskningsprojekt. Forfatter til kapitler i Naturplejebogen. Deltagelse som Amtsrådsforeningens repræsentant bl.a. i det Rådgivende Udvalg for Park & Landskab. Udarbejdelse af efteruddannelseskurser for amternes landskabsforvaltninger.
  3. Deltagelse i forskellig nationale og internationale forskningsprojekter bl.a. Jordbrugeren som landskabsforvalter, EU-projekt Giant Hogweed, Water4Fall og Stormrisk, Strategies for Ambrosia control, Vildt og Landskab, International rådgivningsprojekter; planlægning Sooma National Park, Estland, regionale naturparker Litauen, deltagelse i specialistudvalg i LIFE+ projekter vedrørende pleje og genopretning af overdrev og heder samt i nationale DIAPLAN projekter.

Vejledningsopgaver for Miljøministeriet; bl.a. udarbejdelse af Naturplejeportal, faktablade om helårsgræsning og robuste græsningsdyr, vejledning om nedsat græsningstryk, vejledninger om bekæmpelse af invasive arter; rynket rose, japansk pileurt, glansbladet hæg, vadegræs, skovgræsning.  

 

Andre hverv:

1982-1983: Ekstern lektor KVL.

1982-1988: Formand for Frednings-Faglig Forening (forening for amternes fredningsmedarbejdere)

1986-: Beskikket som censor ved Landbohøjskolen/skovskolen og Århus Universitet

1991-1996: Medlem af Det Rådgivende Udvalg for Park og landskab      

1992-1996: Formand for ALMA Amterens Landskabsmedarbejere

1994-1996: Samarbejdsprojekt om naturforvaltning i Estland

1995-1997: Deltager i internationalt projekt ”woodland grazing”

1996-: Referee for en række internationale tidsskrifter

1998: Medlem af videnskabeligt evalueringsudvalg for projekt Biologisk Mangfoldighed under MISTRA, Sweden

1998-: Referee on the culture landscape research programme of the Norwegian Research Foundation

2010-: Medlem af Ekspertudvalg i LIFE-naturprojekter

2013-: Medlem af Naturrådet for Ll. Vildmose

2015-: Medlem af landskabsekspertudvalg for SLING uddannelsen

2015-16: Member af scientific comittee Grazing in a Changing Nordic Region

2016-: Medlem af ”Naturplejepris udvalg” i 15. Juni Fonden

2017- : Medlem af bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge

ID: 4226978