Sandra Gentin

Sandra Gentin

Studielektor

Medlem af:

2014-

Studieadjunkt, Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Københavns Universitet.
2013-2014Adjunkt, Erhvervsakademi Lillebælt, Odense
2007-2015Ph.d. stipendiat, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet
2006-2007Forskningsassistent, Skov & Landskab, Københavns Universitet
2004-2006Miljøsagsbehandler i Vestsjællands Amt
2006Cand.scient. i Landskabsforvaltning fra Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole
2001Bachelor i skovbrug fra den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole

 

 

Uddannelse

Ph.d., M.sc. Landskabsforvaltning

ID: 4241171