Ulrik Braüner Nielsen

Ulrik Braüner Nielsen

Seniorforsker

Arbejder med skovtræers genetik - specielt med fokus på juletræer og pyntegrønt. Interesseområder er resistensforædling, samspil mellem træer og insekter/svampe, Abies-arter til ved- og juletræsproduktion. Har også arbejdet med aspekter af biomasseproduktion - herunder produktionsformåen af poppel og hassel.

Mulige interessekonflikter

Er fritidslandmand med egen produktion af juletræer og pyntegrønt, samt frø

ID: 4223819