Ulrika K. Stigsdotter

Ulrika K. Stigsdotter

Professor

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Samfund

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535331786Mobil: +4540110801

Medlem af:

Ulrika K. Stigsdotter er professor i landskabsarkitektur med særlige opgaver inden for ’Health Design’. Hun har en ph.d.-grad i landskabsarkitektur fra Institutionen för landskapsplanering på Sveriges lantbruksuniversitet, hvor hun også gennemførte sin kandidatuddannelse. Desuden er hun bachelor i henholdsvis landskabsplanlægning og kunsthistorie, sidstnævnte fra Lunds Universitet.

Ulrika leder en tværfaglig og international forskergruppe ved navn ’Natur, Sundhed & Design’, hvor hun står i spidsen for en bred vifte af innovativ forskning inden for aktuelle tendenser i samspillet mellem menneske, sundhed og natur.

Hendes forskning retter sig som oftest mod anvendelse i praksis og henvender sig både til forskere, praktikere og studerende. På den måde skaber Ulrikas ekspertise grundlag for, at beslutningstagere, byplanlæggere, landskabsarkitekter og terapeuter kan omsætte viden til handling. Hendes forskning og undervisning bygger på ’evidensbaseret sundhedsdesign’ – en proces hvor landskabsarkitekter kombinerer viden og erfaringer fra forskningen med deres faglige ekspertise og viden om kundernes behov.

I forlængelse af sit forskningsmæssige arbejde er Ulrika projektleder og ansvarlig landskabsarkitekt for Natur-, Sundheds- og Designlaboratoriet, der pt. omfatter to forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter i Arboretet i Hørsholm: Helseskoven Octovia® og Terapiskovhaven Nacadia®. Hun er også en af pionererne bag ’Alnarps Rehabiliterings Trädgård’, anlagt ved Sveriges lantbruksuniversitet i 2000, og ’Solberga Park’, anlagt i Stockholm i 1999. Ulrika er desuden involveret i de guidelines for design, der ligger til grund for terapihaven ved Dannerhuset i København.

 

ID: 4238581