Vivian Kvist Johannsen

Vivian Kvist Johannsen

Institutleder

  • Sekretariatet

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: 353 31699Mobil: +45 20300969

Ph.d., Seniorforsker Vivian Kvist Johannsen

Sektionsleder Skov, Natur og Biomasse

Min forskningsmæssige fokus ligger inden for træers og skovenes tilstand og udvikling, for enkelttræer, bevoksninger og for landet som helhed. Særlige emneområder har været vækst og kvalitet af træer, bevoksningsdynamik, det samlede økosystem og sammenhænge mellem skovenes mange forskellige funktioner. Min tilgang er hovedsageligt matematisk-statistisk gerne i tværfagligt samarbejde.

Undervisning: projekt og speciale vejledning samt kurser

Myndighedsbetjening og erhvervssamarbejde

Deltager aktivt i samarbejde med såvel Miljø- og Fødevareministeriet, Klima, Energi og Bygningsministeriet samt en række såvel offentlige og private virksomheder.

ID: 6087118