IGN forskere bruger dronefilmning som eksperimentelt forskningsværktøj

Presse/medie

01/02/2022

Hvorfor arbejde med film og dronefilmning som eksperimentelt forskningsværktøj

Dronen er oprindeligt udviklet til overvågning og opfattes ofte som et diskret skjult redskab til dataindsamling og registrering inden for planlægning. Men dronen i sig selv er mere end bare et objektivt værktøj – den kan fungere som en forlængelse af din krop i en anden dimension, der udvider vores sanseapparat og forstærke mulighederne for multi- og nær-sensoriske oplevelser og dermed følelser.​

"Samspil mellem syn, hørelse, krop, bevægelse og følesansen, skaber en intimitet og nærvær mellem mennesket og landskabet, og mellem menneske og drone, der er vigtig, når vi f.eks. skal planlægge i det åbne land over store afstande. Dronen fungerer som en protese og selv- og sam-affektmediator gennem de bevægelige billeder, som dronens sensor sender tilbage, og optager på film. Når vi i gruppen efterfølgende gennemgår optagelserne og tilføjer lyd og klipper film samme på ny, så smelter den uredigerede filmoplevelse sammen med oplevelsen i redigeringen, ligesom den kan deles med andre filmen vises for", forklarer Rikke.

Film- og filmredigeringsprocessen rummer muligheder som en eksperimentel samarbejdsform. De sensoriske indtryk og affektive oplevelser kan registreres og indfanges i filmningsprocessen, og så undersøges i klippeprocessen, hvor nye koblinger af billeder og lyd kan bringe ny affekt frem. På den måde bliver det muligt at dele og drøfte forskellige personers indtryk, hvilket skaber forståelser for nye relation og samspil mellem flere. Både de involverede personer, landskaber, dyr og planter.

Rikkes forskning bidrager dermed til at sensoriske input og deres følelsesmæssige indvirkning, som ofte er ubevidst indlejret i landskabsoplevelser og analysearbejde, bliver muligt at sanse, opleve, og erkende, samt involvere andre i. Alle kan dermed inddrages i drøftelser af ændringer af større naturområder, byer og landskaber. Den direkte affektive indvirkning, som er indlejret i metoden, påvirker vores evne til at drage omsorg for de valg vi træffer i planlægningen og ud- og omformningen af fremtidens landskaber.​ 

Referencer

    Forskningsområder

  • drone filmning, sensorisk oplevelse, samskabelse, filmskabelse

ID: 338893536