Lene Rostgaard Nielsen

Lene Rostgaard Nielsen

Professor

  • Skov- og landskabsøkologi

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535331629

Min baggrund er i populationsgenetik af plantepopulationer .Jeg har en stærk interesse i, hvordan plantearter, især træer med lang generationstid, interagerer, tilpasser sig og udvikler sig i hurtigt skiftende miljøer, påvirket af klimaændringer, skovfragmentering og menneskebaserede introduktioner af ikke-hjemmehørende arter. Jeg har studeret mange truede plantearter og undersøgt, hvordan et fragmenteret landskab påvirker genetisk diversitet og populationsgenetisk struktur af plantepopulationer. Siden 2006 har mit hovedfokusområde været at undersøge genetiske aspekter af nye infektionssygdomme på deres værtstræarter (Fraxinus og Ulmus). Den utilsigtede introduktion af svampe-ascomyceten, Hymenoscyphus fraxineus, i slutningen af 1990'erne har givet anledning til en række studier, der undersøger, hvordan en skovtræart som almindelig ask reagerer på en invasiv svamp på både populations- og individuelt træniveau. Jeg er i øjeblikket ved at udforske de genetiske mekanismer bag resistens i forhold til svampen, samt de genetiske effekter af epidemien på Fraxinus excelsior-genpuljen i Europa. Forskningen involverer yderligere undersøgelser af mikrobiomets mulige rolle i asketræers modstandsdygtighed. I min forskning kombinerer jeg feltundersøgelser, drivhuseksperimenter og molekylære data for at besvare forskningsspørgsmål og evaluere økologiske og evolutionære hypoteser. Mit seneste arbejde er baseret på high-throughput sekvensdata (helgenomsekventering, RAD-seq, RNA-seq og metabarcoding analyse).

Nøgleord: Tilpasning, Naturbevaring Populationsgenetik og genomics, Vært-patogen-interaktioner, Evolutionære processer

ID: 4228238