Klaus Steenberg Larsen

Klaus Steenberg Larsen

Lektor

Medlem af Biogeokemi-gruppen,
koordinator for AnaEE Denmark

Primære forskningsområder

  • Økosystemers kulstof- og kvælstofomsætning i et klimaperspektiv

  • Drivhusgasudveksling mellem økosystemer og atmosfære

  • Forbedret forståelse og modellering af fotosyntese og respiration på økosystemniveau

  • Samspillet mellem kulstof- og kvælstofomsætning lokalt og globalt

  • Betydningen af interaktioner mellem klimafaktorer på økosystemfeedback

Undervisning

  • Applied Ecosystem Ecology (ansvarlig)

  • Environmental soil science

  • PhD kursus i Advanced measurements and analyses of greenhouse gas fluxes from soils and ecosystems (AMAGS)

ID: 128190034