Charlotte Sigsgaard

Charlotte Sigsgaard

Akademisk medarbejder FU

Jeg arbejder primært med klimaovervågning/naturgeografisk monitering i Grønland. Har siden 1999 været involveret i måleprogrammer ved Zackenberg og Disko, hvor der bliver indsamlet data, som bruges til at studere effekter af klimaforandringer på arktiske økosystemer. Projekterne jeg arbejder for hører ind under Greenland Ecosystem Monitoring (GEM), som er et langtidsmåleprogram drevet af grønlandske og danske forskningsinstitutioner. 

ID: 2653672