Inger Kappel Schmidt

Inger Kappel Schmidt

Professor

  • Skov- og landskabsøkologi

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535331668Mobil: +4561703293

Inger Kappel Schmidt. Professor, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Biolog (1993) og Ph.D. (1997) fra Biologisk Institut, Københavns Universitet. Forskning Inger Kappel Schmidt har siden 1993 arbejdet med terrestrisk økosystem forskning. Fokus ligger på biologiske processer i økosystemer og deres funktion og nøglefaktorer for økosystemændringer. Fokus har været på interaktioner mellem biogeokemi og biodiversitet, naturlige processer i forhold til pleje, interaktioner mellem kulstof og kvælstof, klimaets påvirkning af plantesamfundet og betydningen for økosystemets kulstofbalance, herunder kulstofs reaktivitet og akkumulering i jorden. Forskningen foregår i stor-skala feltforsøg i skov og semi-naturlige økosystemer med realistiske manipulationer af temperatur,CO2, lys, næringsstoffer, vand og kulstof og interaktioner mellem disse faktorer. Forskningen har til formål at bidrage med forståelse af, hvordan ændringer i klima eller andre stressfaktorer påvirker økosystemerne og deres stabilitet. Desuden, om drift og pleje øger eller mindsker økosystemernes robusthed.

Forskningsprojekter Silva Nova – University of Copenhagen (ku.dk) , VKR Climate Centre of Excellence www.climaite.ku.dk og det europæiske klimanetværk INCREASE www.increase.ku.dk, som IKS er leder af.

ID: 4227449