Jesper Riis Christiansen

Jesper Riis Christiansen

Lektor - forfremmelsesprogrammet

Min forskning fokuserer på sammenhængene mellem jordens hydrologi, biogeokemi og det mikrobielle liv og hvordan ændringer i miljøet påvirker disse relationer for at forstå processerne der påvirker vandkvalitet og evnen til at binde atmosfæriske drivhusgasser. Min forskning er både af grundlæggende karakter i forhold til forståelse af processer der driver produktion og optag af drivhusgasser i jordbunden, udvikling af nye metoder til måling af drivhusgasser og anvendt forskning i forhold til management og climate mitigation.

Som lektor har jeg i stigende grad fokuseret på tværdisciplinære projekter, som det fremgår af min publikationsliste.

Udover at forske underviser jeg også på bachelor og master niveau i kurser indenfor feltmetoder, økosystem hydrologi og jordens biogeokemi. Desuden vejleder jeg bachelor og speciale studerende indenfor hydrologi og biogeokemi. 

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser på bachelor, master og PhD niveau på Insitut for Geovidenskab og Naturforvaltning.

Jeg er kursusansvarlig, i samarbejde med Erik Dahl Kjær, for 1. års landskabsarkitektstuderende i kurset Naturgrundlaget 1.

Jeg bidrager til MSc kurset Ecology and Environmental Science in Relation to Environmental Economics (EESREE) i form af forelæsninger og øvelser.

Sammen med lektor Klaus Steenberg Larsen er jeg kursusansvarlig for SCIENCE PhD kurset "Advanced Measurements and Analyses of Greenhouse Gas Fluxes from Soils"

Derudover er jeg gæstelærer på andre kurser der omhandler økologi og hydrologi.

Jeg har siden 2014 været vejleder for 7 BSc og 5 MSc studerende. 

Aktuel forskning

Jeg er involveret i forskningsprojekter i Danmark og Grønland.

ID: 4239664