Hans Skov-Petersen

Hans Skov-Petersen

Seniorforsker

Birth: 5 April 1960, Denmark.

Civil status: Two children.

Hans Skov-Petersen (HSP) har arbejdet med Geografiske Informationssystemer (GIS) siden 1987 hvor han var med til initieringen af undervisningen og udvikling på KVL (nu LIFE) indenfor området. HSP har siden arbejdet med GIS, digital kortlægning og remote sensing i amtsligt regi, i forbindelse med kommerciel softwareudvikling, indenfor DANIDA og endelig som koordinator for forskning og drift i forbindelse med GIS ved FSL - nu Skov & Landskab.

HSP er hortonom (1989: 'Grønne marker set fra rummet') og PhD i geografi (2002: 'GIS, accessibility and physical planning')

HSP's forskningsmæssige interesser omfatter:

  • GIS-baseret modellering af menneskelig adfærd (specielt forgængere og cyklister)

  • Agentbasere modeller

  • Udvikling af bymiljøindikatorer (specielt udfra centrale bygnings- og ejendomsregistre)

  • GIS og fysiske planlægningsprocesser

  • Inakkuratesse i geodata og GIS-modeller

  • GIS-baseret kommunikation

ID: 4229101