Hanne Wittorff Tanvig

Hanne Wittorff Tanvig

Seniorrådgiver

Hanne Tanvig er seniorrådgiver og tidligere studieleder ved IGN, Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning, Københavns Universitet. 

Jeg er oprindeligt uddannet som regionplanlægger og er PhD inden for humangeografi. Mine specialer omfatter landdistriktsudvikling og -politik med særligt fokus på levevilkår og nye erhverv, og hvordan de kan forbedres, skabes eller påvirkes især fra lokalt hold. Igennem mange år har jeg medvirket i et bredt spektrum af  forsknings- og udviklingsinitiativer, men på det seneste har det særligt omfattet, hvorledes rumlige forandringsprocesser skabes og udvikles af nye entreprenørskaber, herunder af lokalsamfund. Forsknings- og udviklingsinitiativerne foregår i et tæt samarbejde med mange, berørte parter og ofte dér, hvor problemstillingerne mærkes. Jeg bidrager hyppigt som rådgiver og ekspert i debatten om landdistrikternes udvikling. 

 

 

 

ID: 4229947