Søren Moestrup

Søren Moestrup

Specialkonsulent

Protection, Improvement and Use of Forest Genetic Resources.

Natural Resource Management in the Tropics.

Livelihood in Rural Areas.

Undervisnings- og vejledningsområder

Tropical Forest Restoration

ID: 6091015