Bjørn Engtorp

Bjørn Engtorp

Skov- og landsk.ingeniør

Bjørn Engtorp er faglærer på erhvervsuddannelsen (EUD) og arbejdsmarkedsuddannelsen (AMU) i Nødebo og har været ansat siden 1986. Underviser primært på i fagene:

  • Blokhusbygning
  • Naturlegepladser
  • Træklatring
  • Træfældning
  • Publikumsfaciliteter
  • Publikumsfaciliteter i trætoppe
  • Ergonomi

Bjørn er medvirkende til, at Skov & Landskab, Nødebo besidder en meget høj kompetence på blokhusområdet, da han har beskæftiget sig med blokhusbygning i mere end 25 år og deltaget i kurser i bl.a. Canada.

Med mellemrum har Bjørn fungeret som projektleder for ledighedsprojekter og er forgangsmand for Træ, Teknik og Transport (TTT), som Skov & Landskab har gennemført i samarbejde med SamKurser. I samarbejde med personaleudviklingsafdelingen deltager Bjørn i planlægning og afvikling af eventarrangementer for virksomheder.

ID: 11880596