Karsten Raulund-Rasmussen

Karsten Raulund-Rasmussen

Professor

Ph.D. Karsten Raulund-Rasmussen
Professor: Ecosystem Services and Functions
Studieleder: Nature Management - Landscape, Biodiversity and Planning

Forskningschef: Økosystemer og biomasse

Forskning
Min forskning omfatter en bred vifte af emner inden for skovøkologi og miljøydelser. Specifikt kan følgende emner fremhæves. Jordbundsvidenskab (forvitring, tungmetallernes kemi, isolering af jordvand, indikatorer for jordbundskvalitet), biogeokemiske kredsløb (næringsstofbudgetter, specielt kvælstofbalancer og udvaskning), kulstoflagring, skovforvaltning (gødskning, lokalitetskortlægning, intensive udnyttelse af træ til energi), energiafgrøder (gødskning, udvaskning, udbytter), og naturgenopretning samt miljøteknologier


Undervisning og uddannelsesopgaver

  • Studieleder (2011-) for MSc. i Nature Management – Landscape, Biodiversity and Planning
  • Kursusansvarlig for Themaet “Ecology and Management of Forest and other seminatural terrestical ecosystems”.
  • Gæsteforelæser på Universitet for Miljøvidenskab, Ås Norge.
  • Antal vejledte specialer >30, heraf 3 igangværende
  • Antal vejledte Ph.d-afhandlinger 8, heraf 2 igangværende
Ledelse
  • Forskningschef for Afd. For Ecosystems and Biomass Sciences (ledelsesopgaven varetages i samarbejde med Forskningschef Vivian K. Johannsen)
    Medlem af Bestyrelserne for forskerskolerne RECETO og REFOLANA
  • Medlem af kommitteen for Jagt- og Skovbrugsmuseet.
Publikationer
Peer reviewed artikler: 40; Monografier: 1; Bogkapitler: 5; Proceedings: 40; Rapporter og bidrag til rapporter: 48. Citationer: 659 (Web of Science), H-index=17.

ID: 6076275