Marie Schnell

Marie Schnell

Indskrevet ph.d.-studerende

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Design

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +45 35 33 76 19

Marie Schnell er PhD-studerende og Landskabsarkitekt med speciale i beplantningsdesign - anvendelsen af planter til at skabe rum, identitet og oplevelser og til at understøtte udviklingen af levende og bæredygtige byer.

Hendes PhD-projekt har fokus på buskene som vegetation, beplantningselement og samspiller økologisk og designmæssigt. Hun undersøger deres naturlige habitater og vegetationsstrukturer  sammenholdt med brugen af buske i landskabsarkitekturen med det formål at finde bedre strategier til at opnå robuste, stedtilpassede buskplantninger med en bred pallet af udtryk og funktioner. I Slagelse er der etableret 16 testplantninger i samarbejde med Danske Planteskoler, Have & Landskab og Gartnerskolen Jernbjerggård.

Maries speciale Ind i busken - grundlæggende retningslinjer for vellykkede buskplantninger medførte en interesse for buske og hun har derfor holdt mange foredrag og konferenceoplæg om buskplantninger rundt om i Danmark

Undervisnings- og vejledningsområder

Marie har arbejdet som fuldtidsunderviser på Sektionen for Landskabsarkitektur og Planlægning i tre år med bredt fokus indenfor design og projektering af landskabsarkitektur. Her har hun haft ansvar for kursusplanlægning, budget, forelæsninger, vejledning og eksamen. Hun har desuden været vejleder for bachelorstuderende.

Fag: Beplantningsdesign (kursusansvarlig) 7,5 ECTS. (Arkitektonisk brug af stedtilpassede beplantninger som designmæssig og rumskabende komponent)
Planter og Teknologi i landskabsarkitektur 1 og 2: 30 ECTS. (Hovedprojekt, fagets basale kompetencer indenfor beplantninger, befæstelser, terræn og plæner, brug af skitsering, modelbygning, AutoCAD og Adobe)

Marie har 6 års erfaring med projektering anlæg ved forskellige institutioner i Ballerup fra 2006-2012. I forbindelse med disse projekter har hun forestået skitsering (ofte i samarbejde med brugergrupper, politikere, ingeniører og arkitekter), hovedprojekt, udbudsmateriale, byggesagsopfølgning, tilsyn og afleveringsforretning. Hun har således erhvervet en bred erfaring med projektering, brugerinddragelse og samarbejde med branchens forskellige faggrupper. 

ID: 104475226