Peter Stubkjær Andersen

Peter Stubkjær Andersen

Lektor

Medlem af:

Peter Stubkjær Andersen er uddannet forstkandidat (2004) og Ph.d. (2013) fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Københavns Universitet.

Primære forskningsområder

Peters arbejdsområder er relateret til landskabsforvaltning og -planlægning med særlig fokus på landskabsøkologi, økosystemtjenester, multifunktionalitet samt landskabsorienterede og involverende planlægningsprocesser.

Aktuel forskning

Nuværende forskningsprojekter:

WaterProtect (2017-2020) - Er et europæiske Horizon 2020-projekt, som beskæftiger sig med grundvandbeskyttelse i intensive landbrugsområder i Europa. Peter er involveret i det danske Action Lab nær Skive, hvor landmænd inddrages i at finde bæredygtige løsninger. 

N-Sædskifter (2019-2020) - beskæftiger sig med optimering af sædskifter i relation til reduktion af kvælstofudledning til vandmiljøet. Peter er involveret i projektets involvering af landmænd i et projektområde.

Afslutttede forskningsprojekter:

dNmark Research Alliance (2013-2018) – beskæftigede sig med kvælstof fra forskellige perspektiver. Peter var ansvarlig for arbejdspakke 2, som fokuserede på landskabsmæssige problemstillinger. Som del af arbejdspakken gennemførtes workshops i seks pilotområder i Danmark, hvor lokale interessenter var inviteret med til at diskutere fremtidige scenarier for kvælstofforvaltningen i de lokale landskab. Der blev udviklet en GIS-baseret platform, som er videreudviklet af Andreas Aagaard Christensen siden da. 

Fremtidens Landskaber (2013-2017) – var et aktionsforskningsprogram med fokus på dialogbaseret og inddragende landskabsplanlægning. Peter var tovholder på projektet Fremtidens landskab på Nordbornholm. Her blev skabt en landskabsplan og tilhørende strategi, i et samarbejde mellem Bornholms Regionskommune, Københavns Universitet og en række lokale borgere og interessenter.

Undervisnings- og vejledningsområder

Peter underviser på følgende kurser på Københavns Universitet: 

Landscape and Restoration Ecology (Kandidatkursus; kursusansvarlig)

Thematic course II: Rural landscapes - Management and Planning (Kandidatkursus; kursusansvarlig)

Naturressourcer: Forvaltning og Økonomi (Bachelorkursus; modulansvarlig)

Landskabets arealforvaltere – samarbejde og konflikter (Masteruddannelse; kursusansvarlig)

Planlægning og offentlig landskabsforvaltning – forandringer og udfordringer (Masteruddannelse; kursusansvarlig)

ID: 5454155