Jan Støvring

Jan Støvring

Seniorforskningskonsulent

Medlem af:

Jan Støvring er landskabsarkitekt og forsker bredt i landskabsarkitektur og planlægning, ofte med udgangspunkt i landskabsarkitekturens materialer og anlægsteknik. I forskningen er han optaget af det fysiske miljø, herunder de planlægningsmæssige forudsætninger, designprocesser og materialerne hvormed det skabes. Han er tilknyttet forskergruppen for Landskabsteknologi.

Metodisk omfatter hans arbejde kvalitative såvel som kvantitative metoder, herunder park- byrums- og arkitekturanalyser, interviews og eksperimentelt (naturvidenskabeligt) arbejde, herunder test og udvikling af nye bygge- og anlægsmaterialer. Hans primære interesse er omdannelsesprocesser hvor eksisterende landskaber reprogrammeres. Aktuelle projekter spænder fra tilpasning og omdannelse af landsby- og bykirkegårde til klimatilpasning af vores tæt befæstede byområder.

Hans Ph.d. projekt 'Urban Surfaces in a New Era' (2012-2017) fokucerede på planlægning, design og konstruktion af permeable befæstelser som en måde hvorpå regnvand håndteres lokalt.  

Jan vejleder bachelor og specialestuderende på landskabsarkitektuddannelsen og er kursusanvarlig for kurserne Planter og Teknologi i landskabsarkitekturen 1 og Planter og Teknologi i landskabsarkitekturen 2

ID: 33913608