Cecilie Friis

Cecilie Friis

Gæsteforsker

Primære forskningsområder

See under min engelske profil

Undervisnings- og vejledningsområder

På bacheloruddannelsen i geografi er jeg kursusansvarlig for det begrænsede valgfrie kursus "Arealanvendelse i Globalt Perspektiv", og biddrager herudover til kurserne "Natur- og Kulturlandskabet", "Globalisering og rumlig forandring i det Globale Syd" og "Kulturgeografisk feltkursus".

Herudover er jeg medunderviser på kurset "Climate Change: an Interdisciplinary Challenge" på MSc uddannelsen i Climate Change.

Jeg biddrager også til et PhD kurset om kvalitative metoder og forskningsdesign på IGN.

ID: 38220943