Ditlev Otto Juel Reventlow

Ditlev Otto Juel Reventlow

Postdoc

Mit PhD projekt fokuserede på hvordan man kan konvertere ensartede plantager imod mere naturlige komplekse skovbevoksninger og hvilke effekter dette har på træproduktionen og bevoksningsstruktur.

Jeg arbejder for nuværende på EU LIFE projektet "Forests fit for future" hvis primære mål er at konvertere ca. 5000 ha nåleskovsplantager til naturnær skovdrift. Forskningsformålet i projektet har været:

1: at finde ud af hvad vi på nuværende tidspunkt ved omkring konvertering af nåleskovsplantager (hvad fungerer, hvad fungerer ikke).

2: Monitorere udvikling i biodiversitet, træproduktion, rekreative interesser og kulstoflagring på en delmængde af de 5000 ha efterhånden som konverteringen skrider frem. 

3: Udvikle planlægningsværktøjer som kan bruges til at forvalterer mere naturnære bevoksninger i nåleskovene.

Undervisningsaktiviteter:

Kandidatfag Silviculture of temperate forest (2017/2018-)

Kursushjemmeside: https://kurser.ku.dk/course/lnak10052u

ID: 151349713