Alle ansatte – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Alle ansatte

Nané Køllgaard Pedersen

Nané Køllgaard Pedersen

Ph.d.-studerende

Nané Køllgaard Pedersen er ph.d. studerende og arbejder med udvikling af naturnære skovrejsningsmetoder. Ph.d. projektet bygger på viden fra fagområderne landskabs- og vegetationsøkologi, skovbrugspraksis og landskabsarkitektur.
I projektet undersøges det hvordan man med forskellige indgreb, kan udnytte den naturlige successionsproces fra bar mark til højskov, og samtidig skabe natur- og oplevelsesværdi i den unge skov.


Nané Køllgaard Pedersen er uddannet landskabsarkitekt cand.hort.arch. med  speciale om skovbryn og Elmelund skov.
Er sammen med Professor Anders Busse Nielsen Københavns Universitets rådgivere på Københavns kommunes nye byskov, samt tidligere rådgiver og projektleder på 35 hektar bynær skovrejsning i Ishøj kommune.

ID: 152102542