Mathias Just Justesen

Mathias Just Justesen

Postdoc

Jeg er entomolog med speciale i biller. Jeg er cand. scient. i biologi fra Københavns Universitet (2017).

Jeg skrev speciale i zoologi, nærmere bestemt effekten af skovdrift på løbebillers (Coleoptera: Carabidae) diversitet. 

I min ph.d. arbejder jeg med skadedyr i pyntegrøntindustrien og mulige bekæmpelsesmetoder.

ID: 167076796