Hjalte Calberg Ro-Poulsen

Hjalte Calberg Ro-Poulsen

Postdoc

Biolog med specialisering i entomologi og samfundsøkologi med fokus på bestøvere. 

Primære forskningsområder

Naturforvaltning af vilde bestøversamfund.

Aktuel forskning

Min PhD afhandling har til formål at belyse hvorvidt komercielle honningbier udgør en trussel for vilde bestøvere i fredet dansk natur. 

Vejleder: Inger Kappel Schmidt

Sponsor: Aage V. Jensen Naturfond og 15. Juni Fonden

ID: 203658718