Espen Bing Svendsen

Espen Bing Svendsen

Indskrevet ph.d.-studerende

Forskningsinteresser: Geologisk anvendt geofysik, særligt i det overfladenære miljø. Samspillet mellem bølgefeltsudbredelse og geologi er særligt interessant, og jeg har specialiseret mig i anvendelsen af georadar (GPR). 

Populærvidenskabelig video om nuværende forsking: 

https://www.undergroundchannel.dk/groundwater-protection-measuring-the-unseen

Projekt: Geologisk karakterisering af moræneler ved brug af cross-borehole ground penetrating radar

Start: August 2017 Slut: Juli 2022

Hovedvejleder: Majken C. Looms (KU - IGN) 

Bevilling: Geocenter Danmark (2017)

Projektbeskrivelse: http://www.geocenter.dk/projekter/2017-2/moraeneler/

ID: 181345232