Emilia Danuta Lausen

Emilia Danuta Lausen

Adjunkt

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Design

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

Emilia D. Lausen er landskabsarkitekt (Kandidat fra Wageningen Universitet, Holland) og forsker (Ph.d. fra Københavns Universitet). Hendes forskningsinteresser centrerer sig om løsninger og metoder til klimatilpasning af byområder ud fra et teknisk, socialt og økologisk perspektiv.

 Emilias aktuelle forskning omfatter:

1. Udvikling og modifikation af Grøn Klimaskærm, en fritstående, multifunktionel, vertikal regnvandshåndteringsteknologi designet til at håndtere tagafstrømning, der er infiltreret og fordampet til niveau med de nuværende rørløsninger i Danmark. I øjeblikket fokuserer hendes forskning på de operationelle parametre og etablering af stedets vandbalance gennem eksperimentel afprøvning af demonstrationsskærmen placeret i Valby, København.

2. Optimering af fordampning i naturbaserede løsninger (NBS) for at genetablere den præ-urbane vandbalance. Specifikke forskningsspørgsmål relaterer sig til undersøgelsen af ​​basisdata for plantearter anvendt i LAR.

3. Systemisk tilgang til integration af regnvandshåndteringspraksis og biodiversitet på by-skala med brug af gadesystemer i det norske projekt SPARE “Space for resilience - how do we plan for stormwater, biodiversity and recreation to increase urban resilience?” https://www.spare-project.com/

 

Undervisning

Planter og Teknologi 1 og 2 :  bachelor kurser

Bidrager til Master kurset Urban Ecosystems

ID: 49762949