Hjørdis Gade-Jørgensen

Hjørdis Gade-Jørgensen

Skov- og landsk.ingeniør

Hjørdis Gade-Jørgensen har været faglærer på Skovskolen siden 1999. Hun underviser bl.a Skov- og Naturteknik elever samt AMU kursiter i matematik, engelsk, rapportskrivning og sprøjtecertifikat. Derudover er Hjørdis også læsevejleder og kontaktlærer. Hjørdis underviser også beslagsmedelærlinge i engelsk (På Universitetshospitalet for store husdyr).

Af administrativt arbejde lægger Hjørdis timeplaner, koordinere cenosorer til matematik eksaminerne og hjælper skolepraktikelever med praktikpladsen.dk.

På Skov- og Landskabsingenør uddannelsen er Hjørdis vejleder på point-, virksomheds- og bacheloropgaver.

Hjørdis sidder i arbejdsgruppen for sprøjtecertifkat som repræsentant for skovbrugs uddannelserne. I den sammenhæng er hun med i redaktionsgruppe for bogen Grundbog for Sprøjteførere.

ID: 11872026