Ole H. Caspersen

Ole H. Caspersen

Emeritus

Kulturlandskabet og vores anvendelse af det, udgør kerneområdet for OHC´s forskning. Herunder hvordan vi udnytter og bevarer landskabet og de kvaliteter, der er knyttet til det.

Et andet indsats område er udvikling og forbedring af vilkårene for friluftslivet i det åbne land. Fokus er her på vidensformidling omkring udnyttelsen af de oplevelsesmæssige muligheder i landskabet.

Udvikling af ny viden indenfor planlægning og landskabsanalyser målrettet det regionale- og det kommunaleniveau er et andet vigtigt indsatsområde. I dette arbejde spiller anvendelsen af geografiske informationssystemer (GIS) og overgangen til en digital forvaltning en væsentlig rolle.

Internationalt har OHC bl..a. arbejdet med udviklingen af de grønne områder omkring St. Petersborg, med de nye nationalparker i Skotland, registrering af landskabsforandringer i Vietnam og beslutningsstøtte systemer i Ghana.

På undervisningsområdet underviser OHC på kurser i landskabskarakter analyse, GIS og planlægning.

ID: 4239681