Jørgen Primdahl

Jørgen Primdahl

Professor

  • Landskabsarkitektur og planlægning - Design

    Rolighedsvej 23

    1958 Frederiksberg C

    Telefon: +4535331822Mobil: +4530275005

Medlem af:

Jørgen Primdahl, landskabsarkitekt, Ph.d.
Professor i det åbne lands planlægning

 

Det rurale landskab er mit primære forskningsområde med fokus på landskabets anvendelse, forvaltning og regulering. Mit mål er både at forbedre forståelsen af landskabets forvaltning og forandring og bidrage til udvikling af bæredygtig udvikling af landskaberne gennem forskellige former for offentlig regulering og planlægning. Aktuelt arbejder med udvikling udvikling af metoder til samarbejdsdreven planlægning af regionale landskaber i det åbne land, herunder udvikling såkaldte landskabsstrategier. (Se hjemme siderne:  www.diaplan.dk  www.fremtidensladskaber.dk)

Senere publikationer omfatter

Landscape Analysis - Investigating the Potentials of Space and Place. Routledge 2017. (Med Stahlscmidt, P. Swaffield, S og Nellemann, V.

European Landscape in Transition - implications for policy and Practice. Cambridge University Press 2018 (medPinto-Correia, T. og Pedroli, B.)

Rural landscape governance and expertice: on landscape agents and democracy. I Defining Landscape Democracy, Egoz, S., Jørgensen, K. and Ruggeri D. (red.): Defining Landscape Democracy. Edward Elgar 2019) 

Fremtidens Landskaber - visioner og planer for det åbne land. Bogværket 2019. (med Kristensen,L.S. Møller, K.H. )

Jeg har ikke længere kursusansvar. Vejleder enkelte special- og phd.-studerende indenfor natur- og landskabsforvaltning og planlægning i det åbne land

 

ID: 4230406