Marie Katrine Traun

Marie Katrine Traun

Videnskabelig assistent

Primære forskningsområder

Jeg er specialiseret inden for fastjordsgeokemi og petrologi. Inden for denne gren har jeg fokuseret mine studier på stabile og radiogene isotoper generelt og deres anvendelse som tracere i subduktionszoner hovedsageligt. Derudover er jeg meget interesseret i sammenhængen mellem geokemiske og geofysiske processer. Således har jeg rettet mit fokus mod modellering, statistik, programmering og simulering. Jeg har taget både min bachelor- og kandidatgrad på Københavns Universitet.

Jeg afsluttede min speciale i stabil isotopgeokemi af moderne subductionszone lavaer i september 2019 med T. Waight og E. Pope som hovedvejledere. I afhandlingen arbejdede jeg med Tl, Li, O og H isotoper, hvor jeg udforskede globale tendenser i en global database, som jeg kompilerede. Derudover lavede jeg som en del af den globale undersøgelse en detaljeret lokal undersøgelse af Payenia-regionen i Argentina (34 til 36S), som også involverede laboratoriearbejde, herunder målinger af O-, H- og Tl-isotoper på lavaer fra Payenia.

Jeg lavede mit bachelorprojekt om Milankovitch-cyklusser, udtrykt som geokemiske kompositionsændringer i en skifer fra Øvre Jura i samarbejde med Maersk og med C. Bjerrum som hovedvejleder. I projektet lavede jeg spektralanalyser på hoved- og sporelement proxier og koncentrationer, analyseret med håndholdt XRF, samt på wireline logging af data fra borehullet.

Nøgleområder:

  • Stabile og radiogene isotoper
  • Geokemiske tracere
  • Moderne subduktionszoner og pladetektonik
  • Modellering og programmering

Aktuel forskning

I november 2019 startede jeg et ph.d.-stipendiat med Nina Søager som hovedvejleder, finansieret af Carlsberg Foundation og GEOCENTER Grant, om silika-rig vulkanisme i Loicas-truget, Argentina, herunder vulkanerne Domuyo, Tromen og Palao i det nordlige Patagonien. Projektet forventes afsluttet i oktober 2022, og den midlertidige titel er: Geochemistry and magmatic petrology of silicic volcanism of the southern Andes. Feltarbejde og prøveindsamling gennemføres i januar 2020. I september 2020 offentliggjorde vi en video om feltarbejdet i samarbejde med Underground Channel: https://www.undergroundchannel.dk/the-sleeping-giant

Loicas-truget er generelt kendetegnet ved felsiske vulkanske aflejringer, der vidner om eksplosiv vulkanisme. Nye seismiske tomografiske undersøgelser opdagede tilstedeværelsen af ​​lave magma-kamre under vulkanerne i Loicas-truget. Området udgør således en potentiel vulkansk fare for den lokale befolkning. Imidlertidig er der udført begrænset geokemisk forskning i området for at bestemme kilden til magmaet og udbrudsprocesserne. I dette projekt vil vi derfor studere den geokemiske variation og petrologi af lava prøver fra dette område.

Konkret har dette projekt to fokusområder: 1) Magmakamrene og udbruddstilarterne og 2) magmakilderne og smeltedannelse. For at adressere det første punkt vil vi udføre geotermobarometri og oxybarometri på feltspat-, pyroxen- og amfibolphenokryster for at bestemme de termodynamiske forhold i magmakamrene. Derudover vil vi ved hjælp af hoved- og sporelementer rekonstruere fraktioneringshistorikken for magmaerne. For at belyse det andet punkt vil vi udføre radiogene og stabile isotopmålinger, herunder Pb, Nd, Sr, Hf og O, for at bestemme bidragene fra en kappesmeltning, anatexis og / eller assimilering til magmakilderne. Den første del af projektet vil fokusere på de udviklede silika-rige udbrud i området, mens den anden del også ligger vægt på intermediære og primitive lavaer for at afklare den revolutionære tendens i området.

Undervisnings- og vejledningsområder

  • Jessica Hebert BSc thesis (2019 - 2020; co-supervised with Emily C. Pope): On Tl and H-isotopes in modern lavas from Kermadec and Central America, Title in progress.
  • Teaching Assistent on geology bachelor courses (2019 – 2020; with Nina Søager): Lithosfæren Geologi og Geokemi (Blok 2, 3rd semester); Grundlæggende Magmatisk Petrologi (Blok 3, 2nd semester); Current Advances in Igneous Petrology (Blok 2, 7th semester).

ID: 229421713