Sascha Hellmann Hansen

Sascha Hellmann Hansen

Forskningsfuldmægtig

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov- og landskabsøkologi
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

Kontor: 24 Skov & Landskab Baghus, 24-0A-FM25
Telefon: +4535334960
Telefon (Sekretariat): +4535331500
E-mail: shh@ign.ku.dk