Rune Lund Geest

Rune Lund Geest

Jordbrugstekniker

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov og bioressourcer
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

Kontor: 24 Skov & Landskab Baghus, 24-1-F127
Telefon: +4535337439
Telefon (Sekretariat): +4535331500
E-mail: rlg@ign.ku.dk