Søren Michael Nielsen

Søren Michael Nielsen

Laborant

Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, Skov og bioressourcer
Rolighedsvej 23
1958 Frederiksberg C

Kontor: 24 Skov & Landskab Baghus, 24-0A-FM03
Telefon: +4535336197
Telefon (Sekretariat): +4535331500
E-mail: smn@ign.ku.dk