Ansatte på Skovskolen

 

>> Ledelsesteamet
>> Uddannelsescenter
>> Videncenter
>> Kommunikation
>> Kursus- og Uddannelsessekretariatet
>> Service og drift
>> Skovskolens Spisehus

 


LEDELSESTEAMETTil top

Thomas Færgeman
Mail: thf@ign.ku.dk
Mobil: +45 31 65 31 00


Forstander

Rasmus Brodersen
Mail: rasb@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 17
Mobil: +45 21 22 89 34


Uddannelseschef

Merete Tønder
Mail: mtoe@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 96


Servicecenterchef


UDDANNELSESCENTERTil top

Anders Dam

Mail: andam@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 51
Mobil: +45 23 82 80 29


Koordinator for bachelorprojekter på Have- og parkingeniøruddannelsen og underviser i design, planter, projektering og urbane beplantninger. 

Bent Jensen

Mail: beje@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 54


Underviser i træpleje og sikkerhed ved arbejde i højden på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU 

Bjørn Engtorp

Mail: beng@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 85 

 


Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Bo Brockmann

Mail: bbro@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 86


Underviser i skovdyrkning, maskindrift, grønt kørekort og motorsav på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Prøvesagkyndig ved motorsavsscertificering

Bo Teglhus Andersen

Mail: bta@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 87


Underviser i naturformidling, vild mad i naturen, naturpleje, skovning, stormfald og indtrækning på Skov- og naturteknikeruddannelsen, Friluftsvejleder-uddannelsen og AMU

Brian Dalskov Kristensen

Mail: bk@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 15 32


Uddannelsesleder for EUD/AMU

Carsten Tanderup Kristensen
Mail: ckr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 79 90

Skolepraktikinstruktør og underviser på Eldrupgård

Christian Ticheler Søborg

Mail: chso@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 02 18


Driftschef og skolepraktikkoordinator i Nødebo

Christine Nuppenau

Mail: cn@ign.ku.dk
Mobil: +45 35 33 17 31

Studieleder for Parkdiplom-uddannelsen

Erik T. Nielsen
Mail: etn@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 31 80

Underviser bl.a. i skovning, motorsav, maskiner, naturpleje, invasive arter og forvaltning og pleje af vandløb på Skov- og naturtekniker-uddannelsen, Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen og AMU

Erik Lund Nymark

Mail: eln@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 89


Underviser i skovning, natur- og biotoppleje og åmandsarbejde som vedligeholdelse og klassificering af vandløb på  Skov- og naturtekniker-uddannelsen og Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Henning Aagaard Johansen
Mail: hjoh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 71

Underviser i nedfiring, træklatring, træpleje, vurdering af vanskelige træer, indtrækning  og brug af lift og motorsav på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU på Eldrupgård

Prøvesagkyndig ved motorsavsscertificering

Feltarbejde for Danmarks Skovstatistik 

Henriette Bonde

Mail: hbonde@ign.ku.dk
Mobil: +45 21 84 96 90

Studieleder for Have- og parkingeniøruddannelsen
Underviser i professionsintroduktion på Have- og parkingeniøruddannelsen

Jakob Kurt Møller Prüfer

Mail: jmp@ign.ku.dk

Mobil: +45 93 56 58 19

Underviser i naturpleje, stormfald, skovning, motorsavskurser og engelsk. Projektudvikler

Jane Kongstad Nielsen

Mail: jkop@ign.ku.dk

Mobil: +45 21 84 69 38

Underviser i botanik, økologi, naturforvaltning og biodiversitet på alle Skovskolens tre professionsbachelor-uddannelser

Janni Kjær 

Mail: jkb@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 31 73


Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

 

Jesper Keur Devantier

Mail: jkd@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 63 23


Underviser i skov- og landskabsforståelse på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

Jesper Vedel

Mail: jev@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 10 71


Skolepraktikinstruktør i Nødebo

Kamilla Aggerlund
Mail: mille@ign.ku.dk
Mobil: +45 51 70 00 42

Studieleder for Regnvandskonsulent-uddannelsen.

Underviser på Have- og parkingeniør- og Regnvandskonsulent-uddannelsen i grønne tage og klimatilpasning.
Rådgiver på grønne tage- og klimatilpasningsområdet

 

Kent Nomann

Mail: kn@ign.ku.dk

Telefon +45 35 33 31 56

Underviser på AMU-kurser og på uddannelserne Skov- og naturtekniker og Skov- og landskabsingeniør i bl.a. træpleje, træklatring og beskæring, stormfald, indtrækning, naturpleje, plantekendskab og motorsav.

Kirsten Carlsen

Mail: kica@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 17 43

Underviser i skovdyrkning og international naturforvaltning på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

 

Kirsten Vest

Mail: kive@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 17 60 
Mobil: +45 93 50 91 31

Praktikkoordinator og underviser på Have- og parkingeniør-uddannelsen i landskabsarkitektur og planlægning

Klaus Agerskov

Mail: klag@ign.ku.dk
Telefon: +45 24 28 80 32

Underviser på Have- og parkingeniør, Skov- og landskabs-ingeniør og Skov- og naturtekniker-uddannelserne. Praktikkoordinator for Have- og parkingeniør-uddannelsen. Arbejder med dataindsamling med droner

Kristina Saltoft Christensen
Mail: ksc@ign.ku.dk


Studiekoordinator og underviser på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen
ORLOV

Lars Bjerregaard Hansen
Mail: labh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 76

Koordinator for EUD og AMU og underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen på Eldrupgård

Lene Fischer

Mail: lfi@ign.ku.dk
Mobil +45 40 11 50 84

Underviser i GIS Have- og parkingeniøruddannelsen og Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen.
Kompetenceområder: OpenSource GIS og droner

Louise Roum

Mail: loro@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 46 50

ORLOV Projektleder på viden- og undervisnings-portalen Naturpleje i praksis og på produktion af undervisningsfilm
Underviser på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen naturpleje, landskabspleje, botanik og naturforvaltning.
ORLOV

Marianne Lyhne

Mail: mly@ign.ku.dk
Mobil: +45 24 94 25 78


Underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen og Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Mathilde Vædele Haugaard Jensen

Mail: mvjj@ign.ku.dk
Mobil: 24 94 25 58


Studieleder på Friluftsvejleder-uddannelsen og PD-modul i Friluftsliv og Udemotion

Arbejder med friluftscertificering og Nordsjællands Klatrecenter

 

Michael Hasse Schacht

Mail: mhsc@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 52

Underviser i ledelse, kommunikation og projektstyring på alle Skovskolens tre professions-bacheloruddannelser  og på Parkdiplom-uddannelsen.
Projektmedarbejder på relevante innovationsprojekter inden for uddannelserne

 

Michael Lund

Mail: milu@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 16 05


Uddannelsesleder for EUD/AMU
Teamleder for skolepraktik og virksomhedskonsulent

 

Mikkel Connett

Mail: mco@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 79 91

Skolepraktikinstruktør i Nødebo

 

Nick Leyssac

Mail: nl@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 44 58
Mobil: +45 31 19 32 50

Underviser i naturpleje og -forvaltning på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

 

Niels Frost

Mail: nfr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 35 46

Uddannelsesvejleder og virksomhedskonsulent 

 

Ole Fryd
Mail: of@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 20 43

Underviser i planlægning, klimatilpasning og landskabsteknologi på Parkdiplom-uddannelsen 
Arbejder med udvikling af efter- og videreuddannelse i den grønne sektor

Oliver Bühler

Mail: olb@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 17 77

Underviser på Have- og parkingeniør-uddannelsen og Skov- og landskabs-ingeniøruddannelsen i plantevækst i byen, naturforståelse og etablering og drift af bytræer.


Forsker og rådgiver på bytræområdet.

 

Palle Wisbech Liebum Pedersen
Mail: pwp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 81

Underviser på AMU og Skov- og Naturtekniker-uddannelsen på Eldrupgård i motorsav, skovdyrkning, indtrækning, stormfald, træklatring og byggeri af blokhuse og friluftsfaciliteter.

Pernille Ohrt van Eeckhout

Mail: pve@ign.ku.dk
Mobil: 93 56 55 37


Studieleder for Natur- og kulturformidler-uddannelsen

 

Rasmus Brodersen
Mail: rasb@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 17
Mobil: +45 21 22 89 34


Uddannelseschef

Rasmus Halfdan Jørgensen
Mail: rhj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 69 11


Underviser i vedplanters botanik, landskabsdannelse, skovøkologi, skov- og landskabshistorie, jordbundslære, urban farming og skovhaver/agroforestry på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen og Have- og parkingeniør-uddannelsen

René Streit Jensen

Mail: rj@ign.ku.dk

Telefon +45 35 33 13 23


Skolepraktikinstruktør i Nødebo

Steen Rasmussen

Mail: str@ign.ku.dk

Telefon +45 35 33 16 18

Underviser i økonomifag på alle Skovskolens tre professions-bacheloruddanelser og på Skov- og naturteknikeruddannelsen (EUD)

Søren Lhjungmann Pedersen

Mail: slhp@ign.ku.dk

Telefon +45 35 33 16 08

Underviser i matematik, træfældning, motorsav og skovdrift på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Thomas Uldall Sørensen

Mail: thu@ign.ku.dk

Telefon +45 35 33 77 31

Underviser i praktisk naturpleje, skovbrugsmaskiner, skovning og motorsav på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU på Eldrupgård


VIDENCENTER Til top

Erik Mygind

Mail: emygind@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 08 94

Projekteder
TEACHOUT - forskningsprojekt om udeskole

 

Johanne Lybecker Christiani

Mail: jlc@ign.ku.dk
Mobil: 24 81 80 48

Underviser i friluftsliv 

Underviser daginstitutioner i certificering i friluftsliv

 

Poul Hjulmann Seidler

Mail: phs@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 16 11


Kursusleder, Naturvejlederuddannelsen

Udviklingsarbejde med trivsel, læring og pædagogik

 

Sandra Gentin

Mail: sgentin@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 62

Ekspert i specialgruppers brug af naturen
Underviser i natursyn

 

Søren Præstholm

Mail: spr@ign.ku.dk
Mobil: 23 80 78 04

Leder af Center for Børn og Natur
Forskningsprojekter inden for landskab og friluftsliv

 


KOMMUNIKATIONTil top

Anette Ketler

Mail: ketler@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 15 38
Mobil: +45 60 81 64 92 

PR og ekstern kommunikation på Skovskolen 
Underviser i markedsføring og kommunikation på Natur- og kulturformidler-uddannelsen

Marie Lau Florin

Mail: mla@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 55 50

Hjemmesideredaktør
Projektmedarbejder på Viden om friluftsliv
Praktikkoordinator på Natur- og Kulturformidler-uddannelsen

 

Thomas Johansen

Mail: thjo@ign.ku.dk
Mobil: +45 61 60 19 90


Kommunikations-medarbejder i Center for Børn og Natur og underviser i kommunikation på Natur- og Kulturformidleruddannelsen

 


KURSUS- OG UDDANNELSESSEKRETARIATETTil top

Bent Sten Jensen

Mail: benj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 69
Mobil: +45 40 11 10 62


Konsulent i ledelses- og organisations-udvikling for private og offentlige organisationer

Underviser på Have- og parkingeniør, Skov- og landskabsingeniør og Parkdiplom

Britt Granvig Majgaard

Mail: brma@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 17 69

Studievejleder og studieadministration for Have- og parkingeniør-uddannelsen

 

Dorthe Jeppesen
Mail: dj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 01

Uddannelsessekretær for Skov- og naturtekniker-uddannelsen

Hjørdis Gade-Jørgensen

Mail: hgade@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 94


Studie- og uddannelsessekretær

 

Jeanne Bysted

Mail: jby@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 73 23


Uddannelseskonsulent og teamkoordinator for EUD og AMU

 

Lone Schmidt Vemming

Mail: lsv@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 15

Uddannelsessekretær for Skovskolens AMU-kurser

 

Merete Tønder
Mail: mtoe@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 96


Servicecenterchef

Per Claudi Jensen
Mail: pcj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 07


Studieadministration, vejledning og praktikkoordination for Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 


SERVICE OG DRIFTTil top

Anne-Marie Pedersen
Mail: amp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 46 72


Rengøringsassistent

Charlotte Juul Rasmussen
Mail: cjr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 15 39

Køkken- og servicemedarbejder på Eldrupgård

Christian Ticheler Søborg

Mail: chso@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 02 18


Driftschef og skolepraktikkoordinator i Nødebo

Hanne Mandrup Laursen
Mail: hla@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 62
Mobil: +45 41 11 65 32

Køkken- og servicemedarbejder på Eldrupgård

Henning Winther Jørgensen

Mail: hwj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 80

Driftsmedarbejder

Irene Nielsen

Mail: irn@ign.ku.dk
Mobil: +45 30 66 35 60

Oldfrue
Indkvartering - EUD/AMU
Daglig ansvarlig for rengøring

Jens Henrik Heidemann-Hansen
Mail: jhh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 75

Underviser i bl.a. motorsav (inkl. certificering), træklatring, vandløb, sprøjtecertifikat, skovforståelse, skovdrift og skovdyrkning på AMU og Skov- og naturtekniker-uddannelsen
Koordinator på Eldrupgård

Marianne Thorsen 

Mail: msm@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 18 63


Køkken- og servicemedarbejder på Eldrupgård

 

Mikkel Stausholm

Mail: msta@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 74 30

Driftsmedarbejder

Michael Stig Hansen

Mail: msh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 80 84

Driftsmedarbejder

Ole Quist Jensen

Mail: oqj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 19 10


Bygningskonsulent

Ole Sejer Kofoed

Mail: os@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 98


Mekaniker

Tina Stougaard

Mail: tist@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 31 10


Rengøringsassistent


SKOVSKOLENS SPISEHUSTil top

Heidi Rübech Pedersen

Mail: hrp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78


Køkkenchef

Brian Maclennan

Mail: brima@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78


Kok

Michael Werner Heinz Bernard

Mail: mibe@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78


Kok

Nicholas Alfieri

Mail: nial@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78
 

Kok og souschef