Ansatte på Skovskolen

>> Ledelsesteamet
>> Uddannelse og udvikling
>> Kommunikation
>> Kursus- og Uddannelsessekretariatet
>> Service og drift Nødebo
>> Service og drift Eldrupgård
>> Skovskolens Spisehus Nødebo
>> Skovskolens Spisehus Eldrupgård


LEDELSESTEAMET Til top

Thomas Færgeman
Mail: thf@ign.ku.dk
Mobil: +45 31 65 31 00

Forstander og udviklingschef

Thomas Færgeman

Rasmus Brodersen
Mail: rasb@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 17
Mobil: +45 21 22 89 34

Uddannelseschef

Rasmus Brodersen

Merete Tønder
Mail: mtoe@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 96

Servicecenterchef

Merete Tønder
UDDANNELSE OG UDVIKLING Til top

Anna-Klara Krogager Kjeldgaard
Mail: ankk@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 19 48

Underviser og studiekoordinator på Skovskolen Eldrupgård

Anna-Klara Krogager Kjeldgaard

Anders Dam
Mail: andam@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 51
Mobil: +45 23 82 80 29

Koordinator for bachelorprojekter på urban landskabsingeniør og underviser i design, planter, projektering og urbane beplantninger 

Anders Dam

Anders Fischer
Mail: andf@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 26 43
Mobil: +45 24 34 02 92

Underviser i skovdyrkning, økonomi og GIS på skov- og landskabsingeniøruddannelsen

Anders Fischer

Bent Jensen
Mail: beje@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 54

Underviser i træpleje og sikkerhed ved arbejde i højden på skov- og naturtekniker og AMU

Bent Jensen

Bjørn Engtorp
Mail: beng@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 85 

Underviser på skov- og naturtekniker og AMU

Bjørn Engtorp

Bo Brockmann
Mail: bbro@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 86

Underviser i skovdyrkning, maskindrift, grønt kørekort og motorsav på skov- og naturtekniker og AMU
Prøvesagkyndig ved motorsavscertificering

Bo Brockmann

Bo Teglhus
Mail: bta@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 87

Underviser i naturformidling, vild mad i naturen, naturpleje, skovning, stormfald og indtrækning på skov- og naturtekniker, Friluftsvejleder-uddannelsen og AMU

Bo Teglhus

Brian Dalskov Kristensen
Mail: bk@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 15 32

Uddannelsesleder for EUD/AMU

Brian Dalskov Kristensen
Carsten Tanderup Kristensen
Mail: ckr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 79 90

Skolepraktikinstruktør og underviser på Eldrupgård
Carsten Tanderup Kristensen

Christine Nuppenau
Mail: cn@ign.ku.dk
Mobil: +45 35 33 17 31

Studieleder for Parkdiplom-uddannelsen

Christine Nuppenau

Erik Mygind
Mail: emygind@ign.ku.dk 
Telefon +45 35 32 08 94

Projektleder
TEACHOUT - forskningsprojekt om udeskole

Erik Mygind
Erik T. Nielsen
Mail: etn@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 31 80

Underviser bl.a. i skovning, motorsav, maskiner, naturpleje, invasive arter og forvaltning og pleje af vandløb på skov- og naturtekniker-uddannelsen, skov- og landskabsingeniør-uddannelsen og AMU
Erik T. Nielsen

Erik Lund Nymark
Mail: eln@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 89

Underviser i skovning, natur- og biotoppleje og åmandsarbejde som vedligeholdelse og klassificering af vandløb på skov- og naturtekniker-uddannelsen og skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Erik Lund Nymark

Henning Aagaard Johansen
Mail: hjoh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 71

Underviser i nedfiring, træklatring, træpleje, vurdering af vanskelige træer, indtrækning  og brug af lift og motorsav på skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU på Eldrupgård
Prøvesagkyndig ved motorsavscertificering
Feltarbejde for Danmarks Skovstatistik 

Henning Aagaard Johansen

Henriette Bonde
Mail: hbonde@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 61

Studieleder for urban landskabsingeniør
Underviser i professionsintroduktion på urban landskabsingeniør

Henriette Bonde

Jakob Kurt Møller Prüfer
Mail: jmp@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 58 19

Underviser i naturpleje, stormfald, skovning, motorsavskurser og engelsk. Projektudvikler

Jakob Kurt Møller Prüfer

Jane Kongstad Nielsen
Mail: jkop@ign.ku.dk
Mobil: +45 21 84 69 38

Underviser i botanik, økologi, naturforvaltning og biodiversitet på alle Skovskolens tre professionsbachelor-uddannelser

Jane Kongstad Nielsen

Janni Kjær 
Mail: jkb@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 31 73

Underviser på skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Janni Kjær 

Jens Henrik Heidemann-Hansen
Mail: jhh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 75

Underviser i bl.a. motorsav, træklatring, vandløb, sprøjtecertifikat, skovforståelse, skovdrift og -dyrkning på AMU og skov- og naturtekniker-uddannelsen

Jens Henrik Heidemann-Hansen

Jesper Keur Devantier
Mail: jkd@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 63 23

Underviser i skov- og landskabsforståelse på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

Jesper Keur Devantier

Jesper Vedel
Mail: jev@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 10 71

Skolepraktikinstruktør i Nødebo

Jesper Vedel

Johanne Lybecker Christiani
Mail: jlc@ign.ku.dk
Mobil: 24 81 80 48

Underviser i friluftsliv 
Underviser daginstitutioner i certificering i friluftsliv

Johanne Lybecker Christiani

Kent Nomann
Mail: kn@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 31 56

Underviser på AMU-kurser og på uddannelserne skov- og naturtekniker og skov- og landskabsingeniør i bl.a. træpleje, træklatring og beskæring, stormfald, indtrækning, naturpleje, plantekendskab og motorsav.

Kent Nomann

Kim Thue Damgaard
Mail: ktd@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 21 79

Underviser på urban landskabsingeniør

Kim Thue Damgaard

Kirsten Carlsen
Mail: kica@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 17 43

Underviser i skovdyrkning og international naturforvaltning på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

Kirsten Carlsen

Kirsten Vest
Mail: kive@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 17 60 
Mobil: +45 93 50 91 31

Praktikkoordinator og underviser i naturforståelse, bynatur og urban planlægning på uddannelsen til urban landskabsingeniør

Kirsten Vest

Kjeld Juel Petersen
Mail: kjp@ign.ku.dk
Mobil: +45 29 47 16 13

Rådgiver om økonomi og finansiering på byggeprojektet Skovskolen Eldrupgård

Kjeld Juel Petersen

Klaus Agerskov
Mail: klag@ign.ku.dk
Telefon: +45 24 28 80 32

Underviser på urban landskabsingeniør, skov- og landskabs-ingeniør og skov- og naturtekniker-uddannelserne. Praktikkoordinator for urban landskabsingeniør. Arbejder med dataindsamling med droner

Klaus Agerskov

Kristina Saltoft Christensen
Mail: ksc@ign.ku.dk

Studiekoordinator og underviser på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Kristina Saltoft Christensen
Lars Bjerregaard Hansen
Mail: labh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 76

Koordinator for EUD og AMU og underviser på skov- og naturteknikeruddannelsen på Eldrupgård
Lars Bjerregaard Hansen

Lene Fischer
Mail: lfi@ign.ku.dk
Mobil +45 40 11 50 84

Underviser i GIS urban landskabsingeniør- og skov- og landskabsingeniør-uddannelsen.
Kompetenceområder: OpenSource GIS og droner

Lene Fischer

Louise Roum
Mail: loro@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 46 50

Udviklingskonsulent

Louise Roum

Marianne Lyhne
Mail: mly@ign.ku.dk
Mobil: +45 24 94 25 78

Underviser i træklatring, træpleje, beskæring, risikotræer, plantekendskab samt motorsav på AMU-kurser og på Skov- og naturteknikeruddannelsen og i pyntegrønt på skov- og landskabsingeniøruddannelsen.

Marianne Lyhne

Mathilde Vædele Haugaard Jensen
Mail: mvjj@ign.ku.dk 
Mobil: 24 94 25 58

Studieleder på Friluftsvejleder-uddannelsen og PD-modul i Friluftsliv og Udemotion
Arbejder med friluftscertificering og Nordsjællands Klatrecenter

Mathilde Vædele Haugaard Jensen

Michael Hasse Schacht
Mail: mhsc@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 52

Underviser i ledelse, kommunikation og projektstyring på alle Skovskolens tre professions-bacheloruddannelser og på parkdiplom-uddannelsen.
Projektmedarbejder på relevante innovationsprojekter inden for uddannelserne

Michael Hasse Schacht

Michael Lund
Mail: milu@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 16 05

Uddannelsesleder for EUD/AMU
Teamleder for skolepraktik og virksomhedskonsulent

Michael Lund

Mikkel Connett
Mail: mco@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 79 91

Skolepraktikinstruktør i Nødebo

Mikkel Connett

Nick Leyssac
Mail: nl@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 44 58
Mobil: +45 31 19 32 50

Underviser i naturpleje og -forvaltning på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Nick Leyssac

Niels Frost
Mail: nfr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 35 46

Uddannelsesvejleder og virksomhedskonsulent 

Niels Frost

Oliver Bühler
Mail: olb@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 17 77

Underviser på urban landskabsingeniør og skov- og landskabs-ingeniøruddannelsen i plantevækst i byen, naturforståelse og etablering og drift af bytræer.
Forsker og rådgiver på bytræområdet.

Oliver Bühler
Palle Wisbech Liebum Pedersen
Mail: pwp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 81

Underviser på AMU og skov- og Naturtekniker-uddannelsen på Eldrupgård i motorsav, skovdyrkning, indtrækning, stormfald, træklatring og byggeri af blokhuse og friluftsfaciliteter.
Palle Wisbech Liebum Pedersen

Pernille Ohrt van Eeckhout
Mail: pve@ign.ku.dk
Mobil: 93 56 55 37

Studieleder for Natur- og kulturformidler-uddannelsen

Pernille Ohrt van Eeckhout

Poul Hjulmann Seidler
Mail: phs@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 16 11

Kursusleder, Naturvejlederuddannelsen
Udviklingsarbejde med trivsel, læring og pædagogik

Poul Hjulmann Seidler

Rasmus Brodersen
Mail: rasb@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 17
Mobil: +45 21 22 89 34

Uddannelseschef

Rasmus Brodersen

Rasmus Halfdan Jørgensen
Mail: rhj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 69 11


Underviser i vedplanters botanik, landskabsdannelse, skovøkologi, skov- og landskabshistorie, jordbundslære, urban farming og skovhaver/agroforestry på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen og urban landskabsingeniør

Rasmus Halfdan Jørgensen

René Streit Jensen
Mail: rj@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 13 23

Skolepraktikinstruktør i Nødebo

René Streit Jensen

Steen Rasmussen
Mail: str@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 16 18

Underviser i økonomifag på alle Skovskolens tre professions-bacheloruddannelser og på Skov- og naturteknikeruddannelsen (EUD)

Steen Rasmussen

Søren Lhjungmann Pedersen
Mail: slhp@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 16 08

Underviser i matematik, træfældning, motorsav og skovdrift på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Søren Lhjungmann Pedersen

Thomas Færgeman
Mail: thf@ign.ku.dk
Mobil: +45 31 65 31 00

Udviklingschef

Thomas Færgeman

Thomas Johansen
Mail: thjo@ign.ku.dk
Mobil: +45 61 60 19 90

Kommunikations-medarbejder i Center for Børn og Natur og underviser i kommunikation på natur- og kulturformidleruddannelsen

Thomas Johansen

Thomas Uldall Sørensen
Mail: thu@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 77 31

Underviser i praktisk naturpleje, skovbrugsmaskiner, skovning og motorsav på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU på Eldrupgård

Thomas Uldall Sørensen
KOMMUNIKATION Til top

Anette Ketler
Mail: ketler@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 15 38
Mobil: +45 60 81 64 92 

PR og ekstern kommunikation på Skovskolen 
Underviser i markedsføring og kommunikation på Natur- og kulturformidler-uddannelsen

Anette Ketler

Marie Lau Florin
Mail: mla@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 55 50

Hjemmesideredaktør

Marie Lau Florin
KURSUS- OG UDDANNELSESSEKRETARIATET Til top

Bent Sten Jensen
Mail: benj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 69
Mobil: +45 40 11 10 62

Konsulent i ledelses- og organisations-udvikling for private og offentlige organisationer
Underviser på urban landskabsingeniør, skov- og landskabsingeniør og parkdiplom

Bent Sten Jensen

Britt Granvig Majgaard
Mail: brma@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 17 69

Studievejleder og studieadministration for uddannelsen til urban landskabsingeniør

Britt Granvig Majgaard

Dorthe Jeppesen
Mail: dj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 01

Uddannelsessekretær for skov- og naturtekniker-uddannelsen

Dorthe Jeppesen

Hjørdis Gade-Jørgensen
Mail: hgade@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 94

Studie- og uddannelsessekretær

Hjørdis Gade-Jørgensen

Jeanne Bysted
Mail: jby@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 73 23

Uddannelseskonsulent for EUD og AMU

Jeanne Bysted

Lone Schmidt Vemming
Mail: lsv@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 15

Uddannelsessekretær for Skovskolens AMU-kurser

Lone Schmidt Vemming

Merete Tønder
Mail: mtoe@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 96

Servicecenterchef

Merete Tønder

Per Claudi Jensen
Mail: pcj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 07

Studieadministration, vejledning og praktikkoordination for skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Per Claudi Jensen
SERVICE OG DRIFT NØDEBO Til top

Anne-Marie Pedersen
Mail: amp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 46 72

Rengøringsassistent

Anne-Marie Pedersen

Christian Ticheler Søborg
Mail: chso@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 02 18

Driftschef i Nødebo

Christian Ticheler Søborg

Henning Winther Jørgensen
Mail: hwj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 80

Driftsmedarbejder

Henning Winther Jørgensen

Irene Nielsen
Mail: irn@ign.ku.dk
Mobil: +45 30 66 35 60

Oldfrue Nødebo
Indkvartering - EUD/AMU
Daglig ansvarlig for rengøring

Irene Nielsen

Mikkel Stausholm
Mail: msta@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 74 30

Driftsmedarbejder

Mikkel Stausholm

Ole Quist Jensen
Mail: oqj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 19 10

Bygningskonsulent

Ole Quist Jensen

Ole Sejer Kofoed
Mail: os@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 98

Mekaniker

Ole Sejer Kofoed

Tina Stougaard
Mail: tist@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 31 10

Rengøringsassistent

Tina Stougaard
SERVICE OG DRIFT ELDRUPGÅRD Til top

Hanne Mandrup Laursen
Mail: hla@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 62
Mobil: +45 41 11 65 32

Oldfrue Eldrupgård

Hanne Mandrup Laursen

Jens Henrik Heidemann-Hansen
Mail: jhh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 75

Driftschef på Eldrupgård

Jens Henrik Heidemann-Hansen

Marianne Thorsen 
Mail: msm@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 18 63

Servicemedarbejder på Eldrupgård

Marianne Thorsen 

Ole Quist Jensen
Mail: oqj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 19 10

Bygningskonsulent

Ole Quist Jensen
SKOVSKOLENS SPISEHUS NØDEBO Til top

Heidi Rübech Pedersen
Mail: hrp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78

Køkkenchef Skovskolens Spisehus Nødebo

Heidi Rübech Pedersen

Brian Maclennan
Mail: brima@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78

Kok

Brian Maclennan

Michael Werner Heinz Bernard
Mail: mibe@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78

Kok

Michael Werner Heinz Bernard

Nicholas Alfieri
Mail: nial@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78

Kok og souschef 

Nicholas Alfieri
SKOVSKOLENS SPISEHUS ELDRUPGÅRD Til top

Charlotte Juul Rasmussen
Mail: cjr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 15 39

Ernæringsassistent

Charlotte Juul Rasmussen