Ansatte på Skovskolen

Skovskolen i Nødebo

Eldrupvej 2
8963 Auning
35 33 15 00

Skovskolen på Djursland

Nødebovej 77A
3480 Fredensborg
35 33 15 00

Find Skovskolens medarbejdere

>> Chefteamet
>> Skovskolen på Djursland
>> Skovskolen i Nødebo
>> Kommunikation

CHEFTEAMET Til top

Rasmus Kjær
Mail: r.k@ign.ku.dk
Mobil: +45 24 29 63 88

Forstander

Rasmus Kjær

Merete Tønder
Mail: mtoe@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 96

Ressourcechef

Merete Tønder

Uddannelseschef
Vakant

Vakant
SKOVSKOLEN PÅ DJURSLAND Til top

Anders Fischer
Mail: andf@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 26 43
Mobil: +45 24 34 02 92

Studieleder for Skov- og landskabsingeniør og underviser i videregående skovdyrkning og driftsøkonomi 

Anders Fischer

Anders Raun Jensen
Mail: arj@ign.ku.dk
Telefon: +45 23 74 74 23

Underviser på Skov- og landskabsingeniør 

Anders Raun Jensen

Anna-Klara Krogager Kjeldgaard
Mail: ankk@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 19 48
Mobil: +45 23 84 01 34

Underviser og studiekoordinator på Skov- og landskabsingeniør

Anna-Klara Krogager Kjeldgaard
Carsten Tanderup Kristensen
Mail: ckr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 79 90

Skoleoplæringsinstruktør og underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen 
Carsten Tanderup Kristensen

Charlotte Juul Rasmussen
Mail: cjr@ign.ku.dk
Telefon: +45 93 56 50 33

Køkkenansvarlig og ernæringsassistent

Charlotte Juul Rasmussen

Hanne Mandrup Laursen
Mail: hla@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 62
Mobil: +45 41 11 65 32

Oldfrue Skovskolen på Djursland (Eldrupgård)

Hanne Mandrup Laursen

Jannik Toft Andersen
Mail: jata@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 33 16
Underviser i driftsøkonomi på Skov- og landskabsingeniør

Jannik Toft

Jens Henrik Heidemann
Mail: jhh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 75

Driftschef
Skovskolen på Djursland (Eldrupgård)

Jens Henrik Heidemann-Hansen

Kim Vinther Nielsen
Mail: kvn@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 37 34

Underviser i motorsav, vandløb mm. på AMU, Skov- og naturtekniker og Skov- og landskabsingeniør

Kim Vinther Nielsen
Lars Bjerregaard Hansen
Mail: labh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 76

Koordinator for Skov- og naturtekniker og AMU og underviser på skov- og naturtekniker
Lars Bjerregaard Hansen

Marianne Thorsen 
Mail: msm@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 18 63

Driftsmedarbejder 

Marianne Thorsen 

Marlene Rudbeck Andersen
Mail: mrua@ign.ku.dk
Køkkenmedarbejder

Billede er på vej

Niels Frost
Mail: nfr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 35 46

Underviser på Skov- og naturtekniker og Vildtforvalter 

Niels Frost
Palle Wisbech Liebum Pedersen
Mail: pwp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 81

Underviser på AMU og Skov- og naturtekniker i motorsav, skovdyrkning, indtrækning, stormfald, træklatring og byggeri af blokhuse og friluftsfaciliteter
Palle Wisbech Liebum Pedersen

Rasmus Hansen
Mail: rah@ign.ku.dk

Underviser i praktisk naturforvaltning på Skov- og landskabsingeniør

Rasmus Hansen

Simon Skov
Mail: ssk@ign.ku.dk

Underviser på Skov- og landskabsingeniør

Simon Skov

Thomas Uldall Sørensen
Mail: thu@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 77 31

Underviser på Skov- og naturtekniker og AMU i praktisk naturpleje, skovbrugsmaskiner, skovning og motorsav 

Thomas Uldall Sørensen

Tor Kloyd Albrechtsen
Mail: tka@ign.ku.dk
Mobil: +45 51 54 44 92

Underviser og praktikkoordinator på Skov- og landskabsingeniør

Tor Albrechtsen

Ulrik Kragh Hansen
Mail: ukh@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 36 78

Underviser på Skov- og landskabsingeniør

Ulrik Kragh Hansen
SKOVSKOLEN I NØDEBO Til top

Alexander Saltoft Baumgarten
Mail: Alexander.Baumgarten@chartwells.dk
Telefon: +45 35 33 18 78

Køkkenchef

Alexander Saltoft Baumgarten

Alex Wohlert
Mail: ax@ign.ku.dk
Telefon: +45 21 18 11 56

Underviser i friluftsliv på friluftsvejleder-uddannelsen og naturvejleder-uddannelsen, i naturoplevelser på natur- og kulturformidler-uddannelsen og friluftscertificering på daginstitutionsområdet 

Alex Wohlert Skovskolen

Anders Dam
Mail: andam@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 51
Mobil: +45 23 82 80 29

Koordinator for bachelorprojekter på uddannelsen til urban landskabsingeniør og underviser i design, planter, projektering og urbane beplantninger 

Anders Dam

Anne-Marie Pedersen
Mail: amp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 46 72

Rengøringsassistent

Anne-Marie Pedersen

Bent Jensen
Mail: beje@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 54

Underviser i træpleje og sikkerhed ved arbejde i højden på skov- og naturtekniker og AMU

Bent Jensen

Bent Sten Jensen
Mail: benj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 69
Mobil: +45 40 11 10 62

Driftschef for Skovskolen i Nødebo og konsulent i ledelses- og organisations-udvikling for private og offentlige organisationer

Bent Sten Jensen

Bo Brockmann
Mail: bbro@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 86

Underviser i skovdyrkning, maskindrift, grønt kørekort og motorsav på skov- og naturtekniker og AMU
Prøvesagkyndig ved motorsavscertificering

Bo Brockmann

Bo Teglhus
Mail: bta@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 87

Underviser i naturformidling, vild mad i naturen, naturpleje, skovning, stormfald og indtrækning på skov- og naturtekniker, Friluftsvejleder-uddannelsen og AMU

Bo Teglhus

Brian Dalskov Kristensen
Mail: bk@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 15 32

Uddannelsesleder for Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Brian Dalskov Kristensen

Britt Granvig Majgaard
Mail: brma@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 17 69

Studievejleder og studieadministration for uddannelserne til urban landskabsingeniør og skov- og landskabsingeniør

Britt Granvig Majgaard

Camilla Lundbye Castle
Mail: clc@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 88 69

Kvalitetssikring af Skovskolens uddannelser

Camilla Lundbye Castle
Christian Mørk Hansen
Mail: moerk@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 59 62

Underviser på skov- og landskabsingeniøruddannelsen i Nødebo
Christian Mørk Hansen

Christine Nuppenau
Mail: cn@ign.ku.dk
Mobil: +45 35 33 17 31

Studieleder for parkdiplom-uddannelsen

Christine Nuppenau

Dorthe Jeppesen
Mail: dj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 01

Uddannelsessekretær for skov- og naturtekniker-uddannelsen

Dorthe Jeppesen

Erik Lund Nymark
Mail: eln@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 89

Underviser i skovning, natur- og biotoppleje og åmandsarbejde som vedligeholdelse og klassificering af vandløb på skov- og naturtekniker-uddannelsen og skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Erik Lund Nymark
Erik T. Nielsen
Mail: etn@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 31 80

Underviser bl.a. i skovning, motorsav, maskiner, naturpleje, invasive arter og forvaltning og pleje af vandløb på skov- og naturtekniker-uddannelsen, skov- og landskabsingeniør-uddannelsen og AMU
Erik T. Nielsen

Helle Terp Schuldt Capell
Mail: htsc@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 43 41

Uddannelsessekretær Friluftsvejleder, Parkdiplom og Naturvejleder
Kollegiedrift 

Helle Terp Schuldt Capell

Henning Uldal
Mail: henu@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 31 42
Mobil +45 93 56 50 22

Studieleder skov- og landskabsingeniør-uddannelsen Nødebo

Henning Uldal

Henning Winther Jørgensen
Mail: hwj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 80

Driftsmedarbejder Skovskolen i Nødebo

Henning Winther Jørgensen

Henriette Bonde
Mail: hbonde@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 61

Studieleder for urban landskabsingeniør
Underviser i professionsforståelse, Planter, design og projektering samt Adobe basis på urban landskabsingeniør

Henriette Bonde

Hjørdis Gade-Jørgensen
Mail: hgade@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 94

Studievejleder og studieadministration for uddannelserne til urban landskabsingeniør og skov- og landskabsingeniør

Hjørdis Gade-Jørgensen

Irene Nielsen
Mail: irn@ign.ku.dk
Mobil: +45 30 66 35 60

Oldfrue Skovskolen i Nødebo
Indkvartering - EUD/AMU
Daglig ansvarlig for rengøring

Irene Nielsen

Jane Kongstad Nielsen
Mail: jkop@ign.ku.dk
Mobil: +45 21 84 69 38

Underviser i botanik, økologi, naturforvaltning og biodiversitet på alle Skovskolens tre professionsbachelor-uddannelser

Jane Kongstad Nielsen

Johanne Lybecker Christiani
Mail: jlc@ign.ku.dk
Mobil: 24 81 80 48

Studieleder og underviser på Naturvejleder-uddannelsen Underviser på friluftsvejlederuddannelsen
Projektleder på friluftscertificering på daginstitutionsområdet
Udviklingsarbejde inden for natur, trivsel, læring og pædagogik

Johanne Lybecker Christiani

Kent Nomann
Mail: kn@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 31 56

Underviser på AMU-kurser og på uddannelserne skov- og naturtekniker og skov- og landskabsingeniør i bl.a. træpleje, træklatring og beskæring, stormfald, indtrækning, naturpleje, plantekendskab og motorsav.

Kent Nomann

Kim Thue Damgaard
Mail: ktd@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 21 79

Underviser på urban landskabsingeniør

Kim Thue Damgaard

Kirsten Carlsen
Mail: kica@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 17 43

Underviser i skovdyrkning og international naturforvaltning på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

Kirsten Carlsen

Kjeld Juel Petersen
Mail: kjp@ign.ku.dk
Mobil: +45 29 47 16 13

Rådgiver om økonomi og finansiering på byggeprojektet Skovskolen Eldrupgård

Kjeld Juel Petersen

Klaus Agerskov
Mail: klag@ign.ku.dk
Telefon: +45 24 28 80 32

Underviser på urban landskabsingeniør, skov- og landskabs-ingeniør og skov- og naturtekniker-uddannelserne. Praktikkoordinator for urban landskabsingeniør. Arbejder med dataindsamling med droner

Klaus Agerskov

Leila Tolderlund
Mail: let@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 51 33

Underviser i klimatilpasning på urban landskabsingeniør

Leila Tolderlund

Lene Fischer
Mail: lfi@ign.ku.dk
Mobil: +45 40 11 50 84

Underviser i GIS på urban landskabsingeniør- og skov- og landskabsingeniør-uddannelsen.
Kompetenceområder: OpenSource GIS og droner

Lene Fischer

Lone Schmidt Vemming
Mail: lsv@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 15

Uddannelsessekretær for Skovskolens AMU-kurser

Lone Schmidt Vemming

Louise Roum
Mail: loro@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 46 50

Udviklingskonsulent
Underviser i naturforvaltning på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Louise Roum

Maja Steen Møller 
Mail: masm@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 67 76

Underviser på urban landskabsingeniør-uddannelsen i naturforståelse, bæredygtighed i grøn praksis, urban planlægning og bynatur

Maja Steen Møller

Malene Guldbæk Skjødt
Mail: mask@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 43 09

Sekretariatsleder

Malene Guldbæk Skjødt

Marianne Lyhne
Mail: mly@ign.ku.dk
Mobil: +45 24 94 25 78

Underviser i træklatring, træpleje, beskæring, risikotræer, plantekendskab samt motorsav på AMU-kurser og på skov- og naturteknikeruddannelsen og i pyntegrønt på skov- og landskabsingeniøruddannelsen.

Marianne Lyhne

Martin Torbjørn Jørgensen
Mail: maj@ign.ku.dk
Mobil: +45 35 32 57 95

Underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU i skovdyrkning, juletræer, større maskiner samt motorsav og på skov- og landskabsingeniøruddannelsen i pyntegrønt.

Martin Torbjørn Jørgensen

Mathilde Vædele Haugaard Jensen
Mail: mvjj@ign.ku.dk 
Mobil: +45 24 94 25 58

Studieleder på Friluftsvejleder-uddannelsen og PD-modul i Friluftsliv og Udemotion
Arbejder med friluftscertificering og Nordsjællands Klatrecenter

Mathilde Vædele Haugaard Jensen

Matias Skov Jonesen
Mail: msj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 23

Underviser på AMU og skov- og naturteknikeruddannelsen samt vejleder på den afsluttende prøve på skov- og naturtekniker-uddannelsen

Matias Skov Jonesen

Michael Hasse Schacht
Mail: mhsc@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 52

Underviser i ledelse, kommunikation og projektstyring på alle Skovskolens tre professions-bacheloruddannelser og på parkdiplom-uddannelsen.
Projektmedarbejder på relevante innovationsprojekter inden for uddannelserne

Michael Hasse Schacht

Michael Lund
Mail: milu@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 16 05

Uddannelsesleder Vildtforvaltning og korte jagtfaglige kurser 
Virksomhedskonsulent

Michael Lund

Michael Werner Heinz Bernard
Mail: mibe@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78

Kok

Michael Werner Heinz Bernard

Mikkel Connett
Mail: mco@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 79 91

Skoleoplæringsinstruktør på Skovskolen i Nødebo

Mikkel Connett

Mikkel Stausholm
Mail: msta@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 74 30

Driftsmedarbejder Skovskolen i Nødebo

Mikkel Stausholm

Morten Scharling
Mail: mosc@ign.ku.dk
Mobil: +45 35 32 31 81

Underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU i klatre- og træplejefag samt motorsav

Morten Sebastian Scharling

Nick Leyssac
Mail: nl@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 44 58
Mobil: +45 31 19 32 50

Underviser i naturpleje og -forvaltning på skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Nick Leyssac

Ole Sejer Kofoed
Mail: os@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 98

Mekaniker Skovskolen i Nødebo

Ole Sejer Kofoed

Oliver Bühler
Mail: olb@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 17 77

Underviser på Urban landskabsingeniør og Skov- og landskabsingeniør i plantevækst i byen, naturforståelse og etablering og drift af bytræer.
Forsker og rådgiver på bytræområdet.

Oliver Bühler

Pernille Ohrt van Eeckhout
Mail: pve@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 55 37

Studieleder for Natur- og kulturformidler

Pernille Ohrt van Eeckhout

Rasmus Halfdan Jørgensen
Mail: rhj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 69 11


Underviser på Skov- og landskabsingeniør og Urban landskabsingeniør i vedplanters botanik, landskabsdannelse, skovøkologi, skov- og landskabshistorie, jordbundslære, urban farming og skovhaver/agroforestry på 

Rasmus Halfdan Jørgensen

Rasmus Vejrum Andersen
Mail: rva@ign.ku.dk

Underviser på Skov- og landskabsingeniør

Rasmus Vejrum Andersen

Rikke Mortensen
Mail: rm@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 50 41

Underviser på Naturvejleder

Rikke Mortensen

Sasha Bærndt Christiansen
Mail: sasha@discbreak.dk
Telefon: +45 35 33 18 78

Kok

Sascha Bærndt Christiansen

Simon Berg Balle
Mail: sba@ign.ku.dk
Mobil: +45 40 18 65 23

Underviser og praktikkoordinator på Natur- og kulturformidler

Simon Berg Balle

Søren Kragh Jæger Jespersen
Mail: sorenjaeger85@gmail.com
Telefon: +45 35 33 18 78

Kok

Søren Kragh Jæger Jespersen

Steen Rasmussen
Mail: str@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 18

Underviser i økonomifag på Skov- og landskabsingeniør, Urban landskabsingeniør, Natur- og kulturformidler og Skov- og naturtekniker

Steen Rasmussen

Tina Stougaard
Mail: tist@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 31 10

Rengøringsassistent 

Tina Stougaard
KOMMUNIKATION Til top

Marie Lau Florin
Mail: mla@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 55 50

Kommunikationskonsulent

Marie Lau Florin

Peter Lyth
Mail: pel@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 52 96

Kommunikationskonsulent

Peter Lyth