Ansatte på Skovskolen – Københavns Universitet

IGN > Ansatte > Skovskolen

Ansatte på Skovskolen

 

>> Ledelsesteamet
>> Kommunikation
>> Kursus- og Uddannelsessekretariatet
>> Service og drift
>> Skovskolens Spisehus
>> Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling
>> Videncenter for Park og Landskab
>> Videncenter for Skov og Natur

 


LEDELSESTEAMETTil top

Thomas Færgeman
Mail: thf@ign.ku.dk
Mobil: +45 31 65 31 00


Forstander

Mette Aaskov Knudsen
Mail: mek@ign.ku.dk
Mobil: +45 23 31 21 93


Leder af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling

Rasmus Brodersen
Mail: rasb@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 17
Mobil: +45 21 22 89 34


Leder af Videncenter for Skov og Natur

Susanne Ogstrup
Mail: sog@ign.ku.dk
Mobil: +45 30 50 51 83


Leder af Videncenter for Park og Landskab

Merete Tønder
Mail: mtoe@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 96


Servicecenterchef


KOMMUNIKATIONTil top

Anette Ketler

Mail: ketler@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 15 38
Mobil: +45 60 81 64 92 

Ansvarlig for PR og ekstern kommunikation på Skovskolen 
Underviser på Natur- og kulturformidler-uddannelsen

Anne Nysted

Mail: anyc@ign.ku.dk
Telefon: +45 353 - 31 623

Marketing- og efteruddannelses-koordinator
Konferenceservice 

Marie Lau Florin

Mail: mla@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 55 50

Hjemmesideredaktør
Projektmedarbejder på Viden om friluftsliv
Praktikkoordinator på Natur- og Kulturformidler-uddannelsen

 

Thomas Johansen

Mail: thjo@ign.ku.dk
Mobil: +45 61 60 19 90


Kommunikations-medarbejder i Center for Børn og Natur og underviser i kommunikation på Natur- og Kulturformidleruddannelsen

 


KURSUS- OG UDDANNELSESSEKRETARIATETTil top

Anne Marie Faldt

Mail: anmf@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 54 

Uddannelsesskretær for EUD-skolepraktik
Sekretær på Natur- og kulturformidler-uddannelsen
HK-tillidsrepræsentant

 

Britt Granvig Majgaard

Mail: brma@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 17 69

Studievejleder og studieadministration for Have- og parkingeniør-uddannelsen
Web

 

Dorthe Jeppesen
Uddannelsessekretær

Mail: dj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 01

Uddannelsessekretær for Skov- og naturtekniker-uddannelsen

Henrik Sidenius Paaby
Mail: hpa@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 32 09


Chefkonsulent

Jeanne Bysted

Mail: jby@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 73 23


Uddannelseskonsulent og teamkoordinator for EUD og AMU

 

Lone Schmidt Vemming

Mail: lsv@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 15

Uddannelsessekretær for Skovskolens AMU-kurser

 

Merete Tønder
Mail: mtoe@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 96


Servicecenterchef

Per Claudi Jensen
Mail: pcj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 07


Studieadministration, vejledning og praktikkoordination for Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

Tina Machholm
Mail: tmac@ign.ku.dk
+45 35 33 18 79


Uddannelsessekretær for EUD-uddannelsesaftaler


SERVICE OG DRIFTTil top

Anne-Marie Pedersen
Mail: amp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 46 72


Rengøringsassistent

Bjarne Hindborg

Mail: bhi@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 84


Driftsmedarbejder

Henning Winther Jørgensen

Mail: hwj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 80

Driftsmedarbejder

Irene Nielsen

Mail: irn@ign.ku.dk
Mobil: +45 30 66 35 60

Indkvartering - EUD/AMU
Daglig ansvarlig for rengøring

Kjeld Due

Mail: kdue@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 49


Driftsmedarbejder

 

Michael Stig Hansen

Mail: msh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 80 84

Driftsmedarbejder

Ole Quist Jensen

Mail: oqj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 19 10


Bygningskonsulent

Ole Sejer Kofoed

Mail: os@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 98


Mekaniker

Tina Stougaard

Mail: tist@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 31 10


Rengøringsassistent


SKOVSKOLENS SPISEHUSTil top

Heidi Rübech Pedersen

Mail: hrp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78


Køkkenchef

Brian Maclennan

Mail: brima@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78


Kok

Michael Werner Heinz Bernard

Mail: mibe@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78


Kok

Nicholas Alfieri

Mail: nial@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78
 

Kok og souschef 

Vivian Benthe Thordarson-Deleuran

Mail: vtd@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 78


Kok


VIDENCENTER FOR FRILUFTSLIV OG NATURFORMIDLINGTil top

Erik Mygind

Mail: emygind@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 08 94


Studieleder, Masterkurser i Friluftsliv

Leder af TEACHOUT, Trygfondens forskningsprojekt om udeskole

 

Johanne Lybecker Christiani

Mail: jlc@ign.ku.dk
Mobil: 24 81 80 48

Underviser i friluftsliv 

Underviser daginstitutioner i certificering i friluftsliv

 

Mathilde Vædele Haugaard Jensen

Mail: mvjj@ign.ku.dk
Mobil: 24 94 25 58


Studieleder på Friluftsvejleder-uddannelsen og PD-modul i Friluftsliv og Udemotion

Arbejder med friluftscertificering og Nordsjællands Klatrecenter

 

Matthew Peter Stevenson

Mail: mps@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 61

Ph.d.-studerende
Forskningsområde: Hvordan naturen påvirker børns hjerner

 

Mette Aaskov Knudsen
Mail: mek@ign.ku.dk
Mobil: +45 23 31 21 93


Leder af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling

Niels Blok

Mail: nbl@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 48 36

Mobil: Mobil: 20 84 12 12

Arbejder med udeskole og udviklingsprojekter for krigsveteraner

 

Niels Ejbye-Ernst

Mail: nee@ign.ku.dk
Mobil: 21 20 32 36

Arbejder med udeskole, naturbørnehaver og udsattes brug af naturen
Forsker inden for områderne børn og unge, pædagogik og didaktik

 

Pernille Ohrt van Eeckhout

Mail: pve@ign.ku.dk
Mobil: 93 56 55 37


Studieleder for Natur- og kulturformidler-uddannelsen

 

Poul Hjulmann Seidler

Mail: phs@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 16 11


Kursusleder, Naturvejlederuddannelsen

Udviklingsarbejde med trivsel, læring og pædagogik

 

Sandra Gentin

Mail: sgentin@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 62

Ekspert i specialgruppers brug af naturen
Underviser i natursyn

 

Søren Præstholm

Mail: spr@ign.ku.dk
Mobil: 23 80 78 04

Leder af Center for Børn og Natur
Forskningsprojekter inden for landskab og friluftsliv

 

Tanya Uhnger Wünsche

Mail: tuw@ign.ku.dk
Mobil: 30 44 99 26

Konsulent, kursusleder og underviser
Studieleder, Pædagogisk Diplommodul i Udeskoledidaktik
Tovholder for projekt Udvikling i Udeskole (MiM og UVM)

 


VIDENCENTER FOR PARK OG LANDSKABTil top

Anders Dam

Mail: andam@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 51
Mobil: +45 23 82 80 29


Underviser og koordinator for bachelorprojekter på Have- og parkingeniøruddannelsen

Bent Sten Jensen

Mail: benj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 69
Mobil: +45 40 11 10 62


Konsulent i ledelses- og organisations-udvikling for private og offentlige organisationer

Underviser på Have- og parkingeniør, Skov- og landskabsingeniør og Parkdiplom

Carsten Luxhøj-Petersen

Mail: clux@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 61 35
Mobil: +45 22 92 49 49

 

Studiekoordinator for Videncenter for Park og Landskab

Hans Plovstrup

Mail: hapl@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 60

 

Underviser på Have- og parkingeniør-uddannelsen

Henriette Bonde

Mail: hbonde@ign.ku.dk
Mobil: +45 21 84 96 90

Underviser på Have- og parkingeniøruddannelsen
ORLOV

Kamilla Aggerlund
Mail: mille@ign.ku.dk
Mobil: +45 51 70 00 42

Underviser på Have- og parkingeniør og Regnvands-konsulent-uddannelsen
Sekretær for Have- og parkingeniørudvalget
Ansvarlig for LinkedIn-siden 'Grøn klimatilpasning'

 

Klaus Agerskov

Mail: klag@ign.ku.dk
Telefon: +45 24 28 80 32

Underviser på Have- og parkingeniør, Skov- og landskabs-ingeniør og Skov- og naturtekniker-uddannelserne. Praktikkoordinator for Have- og parkingeniør-uddannelsen. Arbejder med dataindsamling med droner

Lene Fischer

Mail: lfi@ign.ku.dk
Mobil +45 40 11 50 84

Underviser i GIS Have- og parkingeniøruddannelsen og Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen.
Kompetenceområder: OpenSource GIS og droner

Louise Roum

Mail: loro@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 46 50

Projektleder på viden- og undervisnings-portalen Naturpleje i praksis og på produktion af undervisningsfilm
Underviser på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Michael Hasse Schacht

Mail: mhsc@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 52

Underviser i ledelse, kommunikation og projektstyring  på alle Skovskolens tre professions-bacheloruddannelser  og på Parkdiplom-uddannelsen.
Projektmedarbejder på relevante innovationsprojekter inden for uddannelserne

 

Ole Fryd
Mail: ofr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 20 43

Underviser i planlægning, klimatilpasning og landskabsteknolog på Parkdiplom-uddannelsen 
Arbejder med udvikling af efter- og videreuddannelse i den grønne sektor

Oliver Bühler

Mail: olb@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 17 77

Underviser på Have- og parkingeniør-uddannelsen 
Afholder det årlige bytræseminar i samarbejde med Dansk Træplejeforening
Forsker og rådgiver på bytræområdet

 

Steen Rasmussen

Mail: str@ign.ku.dk

Telefon +45 35 33 16 18

Underviser i økonomifag på alle Skovskolens tre professions-bacheloruddanelser og på Skov- og naturteknikeruddannelsen (EUD)

Susanne Ogstrup
Mail: sog@ign.ku.dk
Mobil: +45 30 50 51 83


Leder af Videncenter for Park og Landskab


VIDENCENTER FOR SKOV OG NATURTil top

Arne Hebbelstrup

Mail: arh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 81 


Underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU 

 

Bent Jensen

Mail: beje@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 54


Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU 

Bjørn Engtorp

Mail: beng@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 85 

 


Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Bo Brockmann

Mail: bbro@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 86


Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Bo Teglhus Andersen

Mail: bta@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 87


Underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU

Brian Dalskov Kristensen

Mail: bk@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 15 32


Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og koordinator for AMU og EUD

Carsten Tanderup Kristensen
Mail: ckr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 79 90

Skolepraktikinstruktør og underviser på Eldrupgård

Cathrine Steffy Pater

Mail: csp@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 35 65
Mobil: +45 93 56 59 10


Ph.d.-stipendiat i skovbrug
Omkostningseffektiv foryngelse af flere forskellige træarter for at sikre skovenes tilpasningskapacitet

Charlotte Juul Rasmussen
Mail: cjr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 15 39

Køkken- og servicemedarbejder på Eldrupgård

Christian Ticheler Søborg

Mail: chso@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 02 18


Skolepraktikkoordinator i Nødebo

Erik T. Nielsen
Mail: etn@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 31 80

Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Erik Lund Nymark

Mail: eln@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 89


Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Hanne Mandrup Laursen
Mail: hla@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 62
Mobil: +45 41 11 65 32

Køkken- og servicemedarbejder på Eldrupgård

Henning Aagaard Johansen
Mail: hjoh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 71

Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU på Eldrupgård

Hjørdis Gade-Jørgensen

Mail: hgade@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 94


Undervisning og planlægning på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen og Skov- og naturtekniker-uddannelsen

 

Jakob Kurt Møller Prüfer

Mail: jmp@ign.ku.dk

Telefon +45 93 56 58 19

Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU på Eldrupgård

Jane Kongstad Nielsen

Mail: jkop@ign.ku.dk

Mobil: +45 21 84 69 38

Underviser på alle Skovskolens tre professionsbachelor-uddannelser

Janni Kjær 

Mail: jkb@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 31 73


Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

 

Jens Henrik Heidemann-Hansen
Mail: jhh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 75

Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og koordinator på Eldrupgård

Jesper Keur Devantier

Mail: jkd@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 63 23


Underviser på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

Jesper Vedel

Mail: jev@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 10 71


Skolepraktikinstruktør i Nødebo

Kent Nomann

Mail: kn@ign.ku.dk

Telefon +45 35 33 31 56

Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Kirsten Carlsen

Mail: kica@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 17 43

Underviser i skovdyrkning og international naturforvaltning på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

 

Kristina Saltoft Christensen
Mail: ksc@ign.ku.dk


ORLOV
Underviser og studiekoordinator på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

Lars Bjerregaard Hansen
Mail: labh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 76

Koordinator for EUD og AMU og underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen på Eldrupgård

Marianne Lyhne

Mail: mly@ign.ku.dk
Mobil: +45 24 94 25 78


Underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen og Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Marianne Thorsen 

Mail: msm@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 18 63


Køkken- og servicemedarbejder på Eldrupgård

 

Michael Lund

Mail: milu@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 16 05


Teamleder for skolepraktik og virksomhedskonsulent

 

Mikkel Connett

Mail: mco@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 79 91

Skolepraktikinstruktør i Nødebo

 

Nick Leyssac

Mail: nl@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 44 58
Mobil: +45 31 19 32 50

Underviser i naturpleje og -forvaltning på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

 

Niels Frost

Mail: nfr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 35 46

Uddannelsesvejleder og virksomhedskonsulent 

 

Palle Madsen

Mail: pam@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 17 13


Professor i skovbrug og underviser på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen

Palle Wisbech Liebum Pedersen
Mail: pwp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 81

Underviser på Skov- og naturteknikeruddannelsen og AMU på Eldrupgård

Rasmus Brodersen
Mail: rasb@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 17
Mobil: +45 21 22 89 34


Leder af Videncenter for Skov og Natur

Rasmus Halfdan Jørgensen
Mail: rhj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 69 11


Underviser og opgavekoordinator for praktikken på Skov- og landskabsingeniør-uddannelsen 

René Streit Jeppesen

Mail: rj@ign.ku.dk

Telefon +45 35 33 13 23


Skolepraktikinstruktør i Nødebo

Søren Lhjungmann Pedersen

Mail: slhp@ign.ku.dk

Telefon +45 35 33 16 08

Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU

Thomas Uldall Sørensen

Mail: thu@ign.ku.dk

Telefon +45 35 33 77 31

Underviser på Skov- og naturtekniker-uddannelsen og AMU på Eldrupgård

Torkild Christensen Kjær

Mail: tck@ign.ku.dk

Mobil: +45 26 11 53 93

Skolepraktikinstruktør i Lunderskov