Skovskolen

Telefon: 35 33 15 00
Mail: sl-nodebo@ign.ku.dk
Sikker post: skovskolensikkerpost@ign.ku.dk 

Skovskolen Djursland

Eldrupvej 2
8963 Auning

Skovskolen Nødebo

Nødebovej 77A
3480 Fredensborg

Find en medarbejder

> Chefteam
> Ledere
> Uddannelse
> Ressourcecenter

CHEFTEAM Til top
Rasmus Kjær
Mail: r.k@ign.ku.dk
Mobil: +45 24 29 63 88

Forstander
Rasmus Kjær
Thomas Andersen
Mail: ta@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 39 71

Uddannelseschef
Thomas Andersen
Lotte Kamp
Mail: lrk@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 97 97

Ressourcechef
Lotte Kamp
LEDERE Til top
Bent Sten Jensen
Mail: benj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 69
Mobil: +45 40 11 10 62
Skovskolen Nødebo Driftschef
Konsulent i ledelses- og organisations-udvikling for private og offentlige organisationer
Bent Sten Jensen
Brian Dalskov Kristensen
Mail: bk@ign.ku.dk
Telefon +45 35 32 15 32
Skovskolen Nødebo
Uddannelsesleder for Skov- og naturtekniker og AMU
Brian Dalskov Kristensen

Christine Nuppenau
Mail: cn@ign.ku.dk
Mobil: +45 35 33 17 31
Skovskolen Nødebo

Studieleder for Parkdiplom

Christine Nuppenau

Jens Henrik Heidemann
Mail: jhh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 75
Skovskolen Djursland

Driftschef

Jens Henrik Heidemann-Hansen

Johanne Lybecker Christiani
Mail: jlc@ign.ku.dk
Mobil: +45 24 81 80 48
Skovskolen Nødebo

Studieleder og underviser på Naturvejleder
Underviser på Friluftsvejleder
Projektleder på friluftscertificering på daginstitutionsområdet
Udviklingsarbejde inden for natur, trivsel, læring og pædagogik

Johanne Lybecker Christiani

Mathilde Vædele Haugaard Jensen
Mail: mvjj@ign.ku.dk 
Mobil: +45 24 94 25 58
Skovskolen Nødebo

Studieleder på Friluftsvejleder-uddannelsen og PD-modul i Friluftsliv og Udemotion
Arbejder med friluftscertificering og Nordsjællands Klatrecenter

Mathilde Vædele Haugaard Jensen

Michael Lund
Mail: milu@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 16 05
Skovskolen Nødebo

Uddannelsesleder Vildtforvalter og korte jagtfaglige kurser 
Virksomhedskonsulent

Michael Lund

Pernille Ohrt van Eeckhout
Mail: pve@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 55 37
Skovskolen Nødebo

Studieleder for Natur- og kulturformidler

Pernille Ohrt van Eeckhout
UDDANNELSE Til top

Anders Dam
Mail: andam@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 51
Mobil: +45 23 82 80 29
Skovskolen Nødebo

Underviser på Urban landskabsingenør i planter, design, projektering og urbane beplantninger. Koordinator for bachelorprojekter og studieturen på uddannelsen til Urban landskabsingeniør

Anders Dam

Anne Katrine Sand Rasmussen
Mail: aksr@ign.ku.dk
Skovskolen Nødebo

Underviser på Parkdiplomuddannelsen

Anne Katrine Sand Rasmussen

Anders Fischer
Mail: andf@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 26 43
Mobil: +45 24 34 02 92
Skovskolen Djursland

Underviser på Skov- og landskabsingeniør i videregående skovdyrkning og driftsøkonomi 

Anders Fischer

Anders Raun Jensen
Mail: arj@ign.ku.dk
Telefon: +45 23 74 74 23
Skovskolen Djursland

Underviser på Skov- og landskabsingeniør 

Anders Raun Jensen

Anna-Klara Krogager Kjeldgaard
Mail: ankk@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 19 48
Mobil: +45 23 84 01 34
Skovskolen Djursland

Underviser og studiekoordinator på Skov- og landskabsingeniør

Anna-Klara Krogager Kjeldgaard

Bent Jensen
Mail: beje@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 54
Skovskolen Nødebo

Underviser i træpleje og sikkerhed ved arbejde i højden på Skov- og naturtekniker og AMU

Bent Jensen

Bo Brockmann
Mail: bbro@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 86
Skovskolen Nødebo

Underviser i skovdyrkning, maskindrift, grønt kørekort og motorsav på Skov- og naturtekniker og AMU
Prøvesagkyndig ved motorsavscertificering

Bo Brockmann

Bo Teglhus
Mail: bta@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 87
Skovskolen Nødebo

Underviser i naturformidling, vild mad i naturen, naturpleje, skovning, stormfald og indtrækning på skov- og naturtekniker, Friluftsvejleder og AMU

Bo Teglhus
Carsten Tanderup Kristensen
Mail: ckr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 79 90
Skovskolen Djursland

Skoleoplæringsinstruktør og underviser på Skov- og naturtekniker 
Carsten Tanderup Kristensen
Christian Mørk Hansen
Mail: moerk@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 59 62
Skovskolen Nødebo

Underviser på Skov- og landskabsingeniør
Christian Mørk Hansen

Erik Lund Nymark
Mail: eln@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 89
Skovskolen Nødebo

Underviser i skovning, natur- og biotoppleje og åmandsarbejde som vedligeholdelse og klassificering af vandløb på Skov- og naturtekniker og Skov- og landskabsingeniør

Erik Lund Nymark
Erik T. Nielsen
Mail: etn@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 31 80
Skovskolen Nødebo

Underviser bl.a. i skovning, motorsav, maskiner, naturpleje, invasive arter og forvaltning og pleje af vandløb på Skov- og naturtekniker, Skov- og landskabsingeniør og AMU
Erik T. Nielsen

Jane Kongstad Nielsen
Mail: jkop@ign.ku.dk
Mobil: +45 21 84 69 38
Skovskolen Nødebo

Underviser i botanik, økologi, naturforvaltning og biodiversitet på alle Skovskolens tre professionsbachelor-uddannelser

Jane Kongstad Nielsen

Jannik Toft Andersen
Mail: jata@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 33 16
Skovskolen Djursland

Underviser i driftsøkonomi på Skov- og landskabsingeniør

Jannik Toft

Kent Nomann
Mail: kn@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 31 56
Skovskolen Nødebo

Underviser på AMU, Skov- og naturtekniker og Skov- og landskabsingeniør i bl.a. træpleje, træklatring og beskæring, stormfald, indtrækning, naturpleje, plantekendskab og motorsav.

Kent Nomann

Kim Thue Damgaard
Mail: ktd@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 21 79
Skovskolen Nødebo

Underviser på Urban landskabsingeniør i anlægsstyring, driftsstyring og drift af grønne områder

Kim Thue Damgaard

Kim Vinther Nielsen
Mail: kvn@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 37 34
Skovskolen Djursland

Underviser i motorsav, vandløb mm. på AMU, Skov- og naturtekniker og Skov- og landskabsingeniør

Kim Vinther Nielsen

Kirsten Carlsen
Mail: kica@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 17 43
Skovskolen Nødebo

Underviser i skovdyrkning og international naturforvaltning på Skov- og landskabsingeniør 

Kirsten Carlsen
Lars Bjerregaard Hansen
Mail: labh@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 76
Skovskolen Djursland

Koordinator for Skov- og naturtekniker og AMU og underviser på Skov- og naturtekniker
Lars Bjerregaard Hansen

Leila Tolderlund
Mail: let@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 51 33
Skovskolen Nødebo

Underviser å Urban landskabsingeniør i klimatilpasning, terræn, projektering, grøn teknologi og bæredygtighed

Leila Tolderlund

Lene Fischer
Mail: lfi@ign.ku.dk
Mobil: +45 40 11 50 84
Skovskolen Nødebo

Underviser i GIS på Urban landskabsingeniør og Skov- og landskabsingeniør.
Kompetenceområder: OpenSource GIS og droner

Lene Fischer

Louise Roum
Mail: loro@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 46 50
Skovskolen Nødebo

Udviklingskonsulent
Underviser i naturforvaltning på Skov- og landskabsingeniør

Louise Roum

Maja Steen Møller 
Mail: masm@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 67 76
Skovskolen Nødebo

Underviser på Urban landskabsingeniør i bæredygtighed i grøn praksis, urban planlægning og bynatur

Maja Steen Møller

Marianne Lyhne
Mail: mly@ign.ku.dk
Mobil: +45 24 94 25 78
Skovskolen Nødebo

Underviser i træklatring, træpleje, beskæring, risikotræer, plantekendskab samt motorsav på AMU og Skov- og naturtekniker samt i pyntegrønt på Skov- og landskabsingeniør.

Marianne Lyhne

Martin Torbjørn Jørgensen
Mail: maj@ign.ku.dk
Mobil: +45 35 32 57 95
Skovskolen Nødebo

Underviser på Skov- og naturtekniker og AMU i skovdyrkning, juletræer, større maskiner samt motorsav og på Skov- og landskabsingeniør i pyntegrønt.

Martin Torbjørn Jørgensen

Matias Skov Jonesen
Mail: msj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 23
Skovskolen Nødebo

Underviser på AMU og Skov- og naturtekniker samt vejleder på den afsluttende prøve på Skov- og naturtekniker

Matias Skov Jonesen

Michael Hasse Schacht
Mail: mhsc@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 15 52
Skovskolen Nødebo

Underviser i ledelse, kommunikation og projektstyring på alle Skovskolens tre professions-bacheloruddannelser og på parkdiplom-uddannelsen.
Projektmedarbejder på relevante innovationsprojekter inden for uddannelserne

Michael Hasse Schacht

Mikkel Connett
Mail: mco@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 79 91
Skovskolen Nødebo

Skoleoplæringsinstruktør 

Mikkel Connett

Morten Scharling
Mail: mosc@ign.ku.dk
Mobil: +45 35 32 31 81
Skovskolen Nødebo

Underviser på Skov- og naturtekniker og AMU i klatre- og træplejefag samt motorsav

Morten Sebastian Scharling

Nick Leyssac
Mail: nl@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 44 58
Mobil: +45 31 19 32 50
Skovskolen Nødebo

Underviser i naturpleje og naturforvaltning på Skov- og landskabsingeniør

Nick Leyssac

Niels Frost
Mail: nfr@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 35 46
Skovskolen Djursland

Underviser på Skov- og naturtekniker og Vildtforvalter 

Niels Frost

Oliver Bühler
Mail: olb@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 17 77
Skovskolen Nødebo

Underviser på Urban landskabsingeniør i plantevækst i byen og etablering og drift af bytræer. Forsker og rådgiver på bytræområdet

Oliver Bühler
Palle Wisbech Liebum Pedersen
Mail: pwp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 81
Skovskolen Djursland

Underviser på AMU og Skov- og naturtekniker i motorsav, skovdyrkning, indtrækning, stormfald, træklatring og byggeri af blokhuse og friluftsfaciliteter
Palle Wisbech Liebum Pedersen

Rasmus Halfdan Jørgensen
Mail: rhj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 69 11
Skovskolen Nødebo


Underviser på Skov- og landskabsingeniør og Urban landskabsingeniør i vedplanters botanik, landskabsdannelse, skovøkologi, skov- og landskabshistorie, jordbundslære, urban farming og skovhaver/agroforestry på 

Rasmus Halfdan Jørgensen

Rasmus Hansen
Mail: rah@ign.ku.dk
Skovskolen Djursland

Underviser i praktisk naturforvaltning på Skov- og landskabsingeniør

Rasmus Hansen

Rasmus Vejrum Andersen
Mail: rva@ign.ku.dk
Skovskolen Nødebo

Underviser på Skov- og landskabsingeniør

Rasmus Vejrum Andersen

Rikke Mortensen
Mail: rm@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 50 41
Skovskolen Nødebo

Underviser på Naturvejleder

Rikke Mortensen

Simon Berg Balle
Mail: sba@ign.ku.dk
Mobil: +45 40 18 65 23
Skovskolen Nødebo

Underviser og praktikkoordinator på Natur- og kulturformidler

Simon Berg Balle

Simon Skov
Mail: ssk@ign.ku.dk
Skovskolen Djursland

Underviser på Skov- og landskabsingeniør

Simon Skov

Steen Rasmussen
Mail: str@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 18
Skovskolen Nødebo

Underviser i økonomifag på Skov- og landskabsingeniør, Urban landskabsingeniør, Natur- og kulturformidler og Skov- og naturtekniker

Steen Rasmussen

Thomas Uldall Sørensen
Mail: thu@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 77 31
Skovskolen Djursland

Underviser på Skov- og naturtekniker og AMU i praktisk naturpleje, skovbrugsmaskiner, skovning og motorsav 

Thomas Uldall Sørensen

Tor Kloyd Albrechtsen
Mail: tka@ign.ku.dk
Mobil: +45 51 54 44 92
Skovskolen Djursland

Underviser og praktikkoordinator på Skov- og landskabsingeniør

Tor Albrechtsen

Ulrik Kragh Hansen
Mail: ukh@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 36 78
Skovskolen Djursland

Underviser på Skov- og landskabsingeniør

Ulrik Kragh Hansen
RESSOURCECENTER Til top

Aischa von Eitzen
Mail: ave@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 24 07
Skovskolen Nødebo

Studievejleder og studieadministration for Urban landskabsingeniør og Skov- og landskabsingeniør

Aischa von Eitzen

Anne-Marie Pedersen
Mail: amp@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 46 72
Skovskolen Nødebo

Rengøringsassistent

Anne-Marie Pedersen

Alexander Saltoft Baumgarten
Mail: Alexander.Baumgarten@chartwells.dk
Telefon: +45 21 36 39 06
Skovskolen Nødebo

Køkkenchef

Alexander Saltoft Baumgarten

Britt Granvig Majgaard
Mail: brma@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 17 69
Skovskolen Nødebo

ORLOV Studievejleder og studieadministration for Urban landskabsingeniør og Skov- og landskabsingeniør

Britt Granvig Majgaard

Camilla Lundbye Castle
Mail: clc@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 88 69
Skovskolen Nødebo

Kvalitetssikring af Skovskolens uddannelser

Camilla Lundbye Castle

Charlotte Juul Rasmussen
Mail: cjr@ign.ku.dk
Telefon: +45 93 56 50 33
Skovskolen Djursland

Køkkenansvarlig og ernæringsassistent

Charlotte Juul Rasmussen

Dorthe Jeppesen
Mail: dj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 01
Skovskolen Nødebo

Uddannelsessekretær Skov- og naturtekniker

Dorthe Jeppesen

Hanne Mandrup Laursen
Mail: hla@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 62
Mobil: +45 41 11 65 32
Skovskolen Djursland

Oldfrue 
Indkvartering 
Daglig ansvarlig for rengøring

Hanne Mandrup Laursen

Helle Terp Schuldt Capell
Mail: htsc@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 32 43 41
Skovskolen Nødebo

Uddannelsessekretær Friluftsvejleder, Parkdiplom og Naturvejleder
Kollegiedrift 

Helle Terp Schuldt Capell

Henning Winther Jørgensen
Mail: hwj@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 18 80
Skovskolen Nødebo

Driftsmedarbejder 

Henning Winther Jørgensen

Hjørdis Gade-Jørgensen
Mail: hgade@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 15 94
Skovskolen Nødebo

Studievejleder og studieadministration for Urban landskabsingeniør og Skov- og landskabsingeniør

Hjørdis Gade-Jørgensen

Irene Nielsen
Mail: irn@ign.ku.dk
Mobil: +45 30 66 35 60
Skovskolen Nødebo

Oldfrue 
Indkvartering 
Daglig ansvarlig for rengøring

Irene Nielsen

Kjeld Juel Petersen
Mail: kjp@ign.ku.dk
Mobil: +45 29 47 16 13
Skovskolen Nødebo

Rådgiver om økonomi og finansiering på byggeprojektet Skovskolen Djursland

Kjeld Juel Petersen

Lene Finnemann Olesen
Mail: lfo@ign.ku.dk
Telefon: Mobil: +45 28 71 35 32
Skovskolen Nødebo

Kommunikationskonsulent

Lene Finnemann Olesen

Lone Schmidt Vemming
Mail: lsv@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 16 15
Skovskolen Nødebo

Uddannelsessekretær AMU

Lone Schmidt Vemming

Louise Klinge Wejlemand

Mail: lkw@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 55 68
Skovskolen Nødebo

Administration

Louise Klinge Wejlemand

Marianne Thorsen 
Mail: msm@ign.ku.dk
Telefon +45 35 33 18 63
Skovskolen Djursland

Driftsmedarbejder 

Marianne Thorsen 

Marie Lau Florin
Mail: mla@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 55 50
Skovskolen Nødebo

Webredaktør

Marie Lau Florin

Martin Reincke
Mail: mrk@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 69 64
Skovskolen Nødebo

Driftsmedarbejder

Billede på vej

Michael Werner Heinz Bernard
Mail: mibe@ign.ku.dk
Telefon: +45 21 36 39 06

Kok
Skovskolen Nødebo

Michael Werner Heinz Bernard

Mikkel Stausholm
Mail: msta@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 74 30
Skovskolen Nødebo

Driftsmedarbejder 

Mikkel Stausholm

Ole Sejer Kofoed
Mail: os@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 45 98
Skovskolen Nødebo

Mekaniker 

Ole Sejer Kofoed

Peter Lyth
Mail: pel@ign.ku.dk
Mobil: +45 93 56 52 96
Skovskolen Nødebo

Kommunikationskonsulent

Peter Lyth

Sasha Bærndt Christiansen
Mail: sasha@discbreak.dk
Telefon: +45 21 36 39 06
Skovskolen Nødebo

Kok

Sascha Bærndt Christiansen

Søren Kragh Jæger Jespersen
Mail: sorenjaeger85@gmail.com
Telefon: +45 21 36 39 06
Skovskolen Nødebo

Kok

Søren Kragh Jæger Jespersen

Tina Stougaard
Mail: tist@ign.ku.dk
Telefon: +45 35 33 31 10
Skovskolen Nødebo

Rengøringsassistent 

Tina Stougaard

Tonny Madsen
Mail: tma@ign.ku.dk
Skovskolen Djursland

Pedel

Tonny Madsen

 

 

 

 

 

 

 

Skovskolen modtager udelukkende fakturaer elektronisk og ikke via mail.
Fakturaer til Skovskolen skal sendes her gennem virk.dk
Til din faktura får du brug for:

Adresse

Skovskolen
Nødebovej 77 A
3480 Fredensborg

Skovskolens EAN-nummer

5790000280681

Skovskolens CVR-nummer

29979812

Skovskolens P-nummer

Pnr: 1003405839

Medarbejdernavn og sagsnummer

Det er en god ide at tilføje navnet på den medarbejder, du har samarbejdet med, på din faktura plus et sagsnummer. Det får du hos medarbejderen.

At handle med Københavns Universitet

Skovskolen er en del af Københavns Universitet. Vi betaler fakturaer inden for løbende måned + 30 dage fra den dag, fakturaen er tilgængelig i vores systemer. Læs mere om hvordan du handler med Københavns Universitet her