Kick-off på projektet 'Forstå det Blå

– Kortlægning og analyse af læringsmuligheder, der bidrager til Ocean Literacy i Danmark'

Dykkere står i havet

Invitation

Du/I inviteres til at deltage i en online workshop, der sætter dansk havformidling på dagsordenen inden for de 4 hovedområder i IOC-UNESCO's Ocean Literacy Strategi: formelle uddannelser/læringsmiljøer, politikker, erhvervslivet og befolkningen/lokalsamfund – herunder blå friluftsforeninger og -udøvere.

Din online deltagelse

Workshoppen afholdes online i forbindelse med forskningsprojektet ’Forstå det Blå – kortlægning og analyse af læringsmuligheder, der bidrager til Ocean Literacy i Danmark’, iværksat af Københavns Universitet med støtte fra Velux Fonden. Din deltagelse vil have stor betydning for at identificere de mange igangværende gode initiativer inden for havformidling i Danmark, og hvilke behov, barrierer, potentialer og prioriter I synes, der bør fokuseres på fremadrettet. Deltagelse er gratis og foregår online.

Internationale netværk

Hensigten med projektet og de i alt 5 workshops (fysisk fremmøde og online) er også, at det danske havformidlings-netværk får dialog med internationale ’Ocean Literacy’ netværk. En række internationale ’Ocean Literacy’ eksperter, vil derfor også løbende deltage i forskningsprojektet og workshops som kilde til inspiration og sparring.

 

Formål

Projektets formål er at etablere følgeforskning knyttet til Ocean Literacy i Danmark og styrke samarbejde og netværksdannelse blandt de forskellige aktører.

Delmål

  1. At etablere et overblik over de forskellige lærings- og bevidstgørende initiativer der potentielt øger ’Ocean Literacy’ i Danmark inden for de 4 hovedområder i IOC-UNESCOs Ocean Literacy Strategi: formelle uddannelser/læringsmiljøer, politikker, erhvervslivet og befolkningen/lokalsamfund – herunder de blå friluftsforeninger og -udøvere, som projektet vil have særligt fokus på.
  2. At analysere de forskellige Ocean Literacy-tiltags type, indhold og hvilke målgrupper de er rettet mod.
  3. En gap-analyse og identifikation af potentialer for nye/øgede tiltag inden for alle 4 fokusområder.
  4. At styrke og understøtte de spirende danske netværk for havformidling med 5 fælles workshops til udveksling af erfaringer/viden samt input og inspiration fra udenlandske Ocean Literacy netværk.
  5. At identificere barrierer og potentialer for en videre udvikling af Ocean Literacy i Danmark og interesse og mulighed for evt. at etablere et samlet nationalt netværk.
  6. At synliggøre de mange danske Ocean Literacy aktiviteter i international sammenhæng.

Det langsigtede mål er at videreudvikle havformidlingen for alle grupper og dermed øge befolkningens hav-bevidsthed og engagement i forbedringer af havmiljøet, at bidrage til et nationalt Ocean Literacy netværk og øget international dialog, og etablere løbende Ocean Literacy-følgeforskning der belyser nye forsknings-perspektiver, som styrker det faglige videngrundlag om Ocean Literacy både i Danmark og internationalt.

 

 

22. november 2022 kl. 13:00-16:00

Københavns Universitet
Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning
Online via Zoom (link sendes, når du har tilmeldt dig via tilmeldingsknappen nederst)

 

 

13.00 Velkommen
Berit C. Kaae, IGN, KU
13.05 Introduktion til Forstå det Blå-projektet og planlagte aktiviteter
Berit C. Kaae, IGN, KU
13.30 Formidling til formelle læringsmiljøer
Morten Rud, Havet i Skolen, Hovedet i Havet
13.45 Formidling til offentligheden og klubmiljøer
Søren Larsen, Blå Oplevelser
14.00 Formidling til politikere og erhvervslivet
Thomas Kirk Sørensen, WWF
14.15 Kaffepause
14.30 Internationale Ocean Literacy initiativer og netværk
Diz Glithero, National Lead of the Canadian Ocean Literacy Coalition, co-lead of the global Ocean Literacy Research Community (OLRC) initiative, and a steering committee member of IOC-UNESCO's Ocean Literacy With All programme for the UN Ocean Decade
15.00 Diskussion af danske tiltag og netværksmuligheder
15.45 Afrunding og næste skridt i projektet
Berit C. Kaae, IGN, KU
16.00 Tak for i dag

 

 

Det er gratis at deltage i arrangementet.

 

 

Har du spørgsmål eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Berit C. Kaae på bck@ign.ku.dk