Kirkegårdskonferencen 2022

Gravsten

Grøn omstilling: Så er det nu

Årets kirkegårdskonference sætte fokus på grøn omstilling på kirkegårdene: Hvad er rammen og hvordan gribes opgaven an. Hør om Folkekirkens nye initiativer og få inspiration til at håndtere omstillingen i kirkegårdens drift og indretning: Hvordan kommer vi f.eks. fra idé til reel forbedring af den biologiske mangfoldighed.

Vi inviterer som udgangspunkt maks. 500 deltagere for at give bedre mulighed for at holde afstand. Alle COVID-19-relaterede anbefalinger vil naturligvis blive overholdt.

VI HAR DESVÆRRE IKKE PLADS TIL FLERE – tilmeldingen er derfor lukket

 

Konferencen finder sted torsdag den 10. marts 2022 på Nyborg Strand Hotel og Konferencecenter, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

 

 

Konferencen begynder med registrering, kaffe og morgenbrød kl. 8.45
Det faglige program starter kl. 09.30 og slutter kl. 16.00

DEL I: NOGET OVERORDNET AT ARBEJDE UD FRA

Folkekirkens mål for grøn omstilling favner også kirkegårdene
Folkekirken går nu aktivt ind i arbejdet med grøn omstilling og lægger bl.a. op til at fremme natur og biodiversitet på kirkegårdene. Et nyt 4-årigt projekt skal hjælpe processen i gang.
Margrethe Winther-Nielsen, Landsforeningen af Menighedsråds repræsentant i styregruppen for grøn omstilling

Tjekliste kan hjælpe bæredygtighed på vej
Grøn Kirkes tjekliste er et let tilgængeligt arbejdsredskab, der kan gøre det nemmere at komme i gang med at tænke grøn omstilling ind i det daglige arbejde på kirkegården.
Sofie Larsen Kure, projektkoordinator for Grøn Kirke

Mange dilemmaer i spændingsfeltet mellem tradition og forandring
Grøn omstilling er ikke kun at beslutte sig for at gøre det. Et nyt forskningsprojekt ser på, hvordan kirkegårdsmedarbejdere håndterer alt det nye i spændingsfeltet mellem tradition og forandring.
Katinka Schyberg, antropolog og ph.d.-studerende på IT-universitetet

DEL 2: NED I SUBSTANSEN: HVAD KAN MAN GØRE

Større biologisk mangfoldighed i græsarealer
Et forskningsprojekt har afprøvet forskellige driftsformer for græsarealer, bl.a. 1-2 årlige slåninger, harvning og uslåede ’insektøer’. Foreløbige resultater viser, at ændret drift kan reducere mængden af græsser og fremme andre urter.
Marian Ørgaard, hortonom, ph.d., Inst. for Plante- og Miljøvidenskab, KU
Mona Chor Bjørn, landskabsarkitekt, ph.d., Inst. for Geovidenskab og Naturforvaltning, KU

Inspiration til begrænsning af CO2-udledning
Faurskov provsti har udarbejdet en klimarapport som værktøj til det daglige arbejde med grøn omstilling. Medarbejderne er i front i gennemførelsen, hvilket i høj grad stimulerer motivation og engagement.
Anders Bonde, (afgående) provst, Faurskov Provsti

Naturen som inspiration til udformning af kirkegården
Eksempler på hvordan man integrerer naturelementer i kirkegårdsanlægget uden at sætte æstetiske, kulturhistoriske og brugsmæssig hensyn over styr.
Martina Rahkonen, landskabsarkitekt MMA MDL, Wad Landskabsarkitekter

DEL 3: UDVIKLING AF KIRKEGÅRDSANLÆGGET

Hold øje med særligt alvorlige skadegørere
Landbrugsstyrelsen inviterer hele den grønne branche med i ’Partnerskab om sunde planter’. Hør om samarbejdet, og hvordan du bliver klædt på til at genkende 10 særligt alvorlige planteskadegørere.
Lis T. Stenstrup, akademisk medarbejder, Landbrugsstyrelsen

Belægninger der følger brugerne godt på vej
Vejen ind på kirkegården betyder meget for besøget – og for medarbejdernes daglige arbejde. Bliv klogere på forskellige typer belægningers fordele og ulemper, bl.a. i forhold til drift og tilgængelighed.
Jan Støvring, seniorforskningskonsulent, Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning

Lokalt udviklingssamarbejde ud fra behovsanalyser
I et fælles projekt arbejder Aarhus Søndre Provsti med omlægning af kirkegårdene til nye behov med etablering af behovsanalyser og udviklingspuljer som afsæt for indsatsen.
Jette Marie Bundgaard-Nielsen, provst og Pernille Wittrup Gad, udviklingskonsulent og kirkegårdsleder

 

 

VI HAR DESVÆRRE IKKE PLADS TIL FLERE – tilmeldingen er derfor lukket

Pris for deltagere: 1.240 kr. ekskl. moms
Tilmeld dig Kirkegårdskonferencen 2022

Pris for studerende på videregående uddannelser: 625 kr. inkl. moms
Send mail med kopi af studiekort til tit@ign.ku.dk

Se hvem der allerede har tilmeldt sig (kodeord: Kirkegård22)

Har du spørgsmål om tilmelding og praktiske forhold, så kontakt Tina Biel, OrgaNicer på tlf. 9627 2224 eller tb@organicer.dk

Sidste frist for tilmelding er den 24. februar 2022. Tilmeldingen er bindende. Melder du fra senest to uger før konferencen, skal du betale halvdelen af prisen. Efter det skal du betale hele prisen, selv om du melder fra. Det er altid muligt at sende en anden person.

Hvis myndighedernes restriktioner ift. COVID-19 hindrer fysisk fremmøde, gennemføres konferencen i stedet online som et webinar. I givet fald får alle tilmeldte et afslag i prisen på 250 kr. De øvrige betalings- og annulleringsbetingelser er uændrede. 

 

 

 

 

Har du spørgsmål til konferencens faglige indhold, så kontakt Tilde Tvedt, IGN på tit@ign.ku.dk eller tlf. 3533 1772

Spørgsmål om tilmelding og praktiske forhold besvares af Tina Biel, OrgaNicer på tlf. 9627 2224 eller tb@organicer.dk