Fremtidens bæredygtige landbrug – ny viden til den nødvendige omstilling

Opdyrkning af landbrugsarealer udgør et væsentlig bidrag til udledning af drivhusgasser. En fremtidig omstilling i landbruget til bæredygtig og klimavenlig forvaltning af de dyrkede arealer kræver ny viden.

Landskab ved Haverup
Landskab ved Haverup med mark og skov og tydeligt påvirket af områdets geologi med våde lavninger i marken. Foto Per Ambus.

I det nyligt etablerede pioneercenter Land-CRAFT (Center for Landscape Research in Sustainable Agricultural Futures) https://land-craft.dk/ forsker vi i landbrugets miljø- og klimamæssige aftryk med anvendelse af de nyeste teknologier inden for eksperimenter, remote sensing og modellering. Formålet er at sikre fremtidens landbrugsproduktion i en bæredygtig verden.

En særlig udfordring for at løse denne opgave er at forbedre vores forståelse af, hvordan næringsstoffer (C,N og P) transporteres, omsættes og tabes på tværs af komplekse landskaber. Nye teknikker med anvendelse af stabil-isotop analyser i landskabets mosaik af jord, planter og vand skal skabe grundlaget for en detaljeret kortlægning af landskabers variation.

Analyserne danner desuden bindeled til at drive matematiske modeller, der kan identificere områder eller tidsperioder af særlig interesse, f.eks. områder med særlig store udledninger til miljø og atmosfære, men hvor vi ikke har mulighed for at observere.

Når forskere fra forskellige universiteter, med forskellige traditioner og forskellige ekspertiseområder går sammen, så kan vi opnå de bedst mulige resultater. Aarhus Universitet har grundig viden inden for klassisk landbrugsforskning, mens vi på IGN og ved Københavns universitet kan bidrage med avanceret viden til at studere naturens processer.

Professor Per L. Ambus

Kontakt

Professor Per Ambus
peam@ign.ku.dk
24 61 19 87

Deltagere i projektet

Land-CRAFT er et tværinstitutionelt center med deltagelse af:

  • Århus Universitet (Centerledelse)
  • Københavns Universitet
    (IGN og PLEN)
  • Karlsruhe Institute of Technology
  • Colorado State University.

Projektet er finansieret af:

Danmarks Grundforskningsfond
Novo Nordisk Fonden
Carlsbergfondet
Villum Fonden
Lundbeckfonden

Projektperiode: 2022-2034