Byerne og det stigende havvand: Historisk viden og nye horisonter – Hvor er vi nu?

Oplægsholdere, sideevents og netværking

Livet efter en stormflod - historiske eksempler

- Bo Poulsen miljøhistoriker og professor ved Aalborg Universitet
- Nina Baron miljøsociolog og lektor ved Københavns Professionshøjskole
- Elco Koks miljøøkonom og adjunkt ved Vrije Universiteit, Holland (online)

Det dynamiske kystlandskab - i naturhistorisk og kulturhistorisk perspektiv

- Katrine Juul Andresen geolog og lektor ved Aarhus Universitet
- Søren Henning Andersen arkæolog og forsker ved Moesgaard Museum

Kystplanlægning i en brydningstid

- Paula Canal-Vergés, biolog og adjunkt ved Syddansk Universitet
- Ulrik Ekman, lektor i design ved Københavns Universitet

Sideevents og netværking

- Udstilling & Talk ´Nye perspektiver på kystlandskabet´
- Walk & Talk på Godsbanen
- Rundvisning på Arkitektskolen Aarhus

Tilmeldingsfrist: 2. Juni

Tilmelding

Deltagelse er gratis, der er forplejning med kaffe/crosisant, sandwich, mv.

Sprog: Dansk, på nær online forelæsning

Kontakt : Vedr. tilmelding: kahm@ign.ku.dk Kontakt vedr. andet: kw@aarch.dk eller of@ign.ku.dk

Program

09:30 

Indtjekning og brød/kaffe

10:00                   

Velkommen: v. Tom Nielsen, arkitekt og professor ved Arkitektskolen Aarhus

10:15                  

Byerne og det stigende havvand: v. Mikkel Henriques, projektchef i Realdania

Tema 1:  Livet efter en stormflod – historiske eksempler

10:25                    

Stormfloderne i Limfjorden i 1800-tallet og de socio-økologiske konsekvenser heraf: v. Bo Poulsen, miljøhistoriker og professor ved Aalborg Universitet

Artikel: Between Adaptation and Mitigation. The Nineteenth-century North Sea Storm Surges and the Entangled Socio-Natural Transformation of the Limfjord Region, Denmark (Poulsen, 2021)

10:50                   

1872-stormen og dens påvirkning af risikohåndteringen i Danmark, Sverige og Tyskland i dag: v. Nina Baron, miljøsociolog og lektor ved Københavns Professionshøjskole

Artikel: A Comparative Study of the Effects of the 1872 Storm and Coastal Flood Risk Management in Denmark, Germany, and Sweden (Hallin et al., 2021).

11:15                   

Kaffe/vand

11:30                 

Oversvømmelserne langs Rhinen i 2021 og behovet for nye perspektiver på risikovurderingen: v. Elco Koks, miljøøkonom og adjunkt ved Vrije Universiteit, Holland (online oplæg på engelsk)

Artikel: Critical Infrastructure impacts of the 2021 mid-July western European flood event.

Udstilling og frokost

12:00                  

Nye perspektiver på kystlandskabet. Udstilling i Bibliotektet. Introduktion
v. Katrina Wiberg, Arkitektskolen Aarhus og Ole Fryd, Københavns Universitet

12:20-13:00        

Sandwich med Walk & Talk på Godsbanen 

Tema 2:  Det dynamiske kystlandskab – i naturhistorisk og kulturhistorisk perspektiv

13:00                  

Udviklingen af det relative havniveau i Aarhusbugten i de sidste ca. 12.000 år: v. Katrine Juul Andresen, geolog og lektor ved Aarhus Universitet

Artikel: Late Glacial and Holocene shore-level changes in the Aarhus Bugt area, Denmark (Bennike et al., 2021). 

13.25                   

Stenalderens druknede landskaber: v. Søren Henning Andersen, arkæolog og forsker ved Moesgaard Museum

Artikel: Denmark: Mesolithic Coastal Landscapes Submerged (Bailey, Andersen & Maarleveld, 2020).

13:50                    

Kaffe og kage

Tema 3:  Kystplanlægning i en brydningstid

14:05                  

Strandenge og ’coastal squeeze’ i Odense Fjord: v.  Paula Canal-Vergés, biolog og adjunkt ved Syddansk Universitet

Rapport: Havvandsstigningernes betydning for kystnaturen: Udviklingsprojekt om natur og klimaforandringer (Ebbensgaard et al., 2022).

14:30                  

 

Lynetteholmen
v. Ulrik Ekman, kunsthistoriker, datalog og lektor i design ved Københavns Universitet

Artikel: Resiliente byer (Ekman, 2021).

14:55

Opsamling på dagen: v. Katrina Wiberg og Tom Nielsen, Arkitektskolen Aarhus

15:05

Netværking og vin

15:30

Rundvisning i Arkitektskolens nye bygning på Godsbanen. Tilmelding nødvendig.