Landskabsarkitekternes afgangsudstilling

Illustration fra et afgangsprojekt
Fra Vita Rehbergs afgangsprojekt "Catch me if you can" om sameksistens med stigende havvand i storbyer.

Kom og se landskabsarkitekternes afgangsprojekter i Ridehuset på Frederiksberg Campus – en samling af 35-40 specialer fra landskabsarkitektuddannelsen på Københavns Universitet gennem de sidste tre år. På udstillingen kan alle interesserede få et indblik i de studerendes arbejde og deres visioner og drømme for fremtidens byer og landskaber.

Mange forskellige indgangsvinkler

Nogle af projekterne italesætter klimaproblematikker gennem byplanlægning eller landskabsarkitektonisk design med øje for både havvandsstigning og biodiversitet. Andre udforsker landskabsarkitektens arbejdsmetoder gennem film, planer, modeller i bevægelse og poetiske afstøbninger, der fanger det landskab, vi arbejder med.

Åbningstider og events

  • Udstillingen åbner onsdag den 18. maj kl. 17 med en reception, hvor alle interesserede er velkomne
  • Torsdag-lørdag er udstilling åben kl. 13-19
  • Fredag den 20. maj kl. 17 er der fredagsbar, hvor studerende og færdiguddannede landskabsarkitekter inviteres på øl i Ridehuset. Kom til en uformel snak og bliv til en festlig aften.

Udstillingen er blevet mulig med støtte fra Danske Landskabsarkitekter, Københavns Universitet, Frederiksberg Fonden, JA, LAF og FLS.