Konference: Danske byers tilpasning til stigende havvand

Cykler i landskab nær kyst

Videnskabelig evidens og erfaringer fra praksis

Danske byers tilpasning til stigende havvand og stormflod har haft stor interesse i de seneste år, bl.a. med Realdanias og Miljøministeriets kampagne Byerne og det stigende havvand. Et forskningsprojekt har parallelt hermed opbygget ny viden om at leve med havet, om tilpasningsløsninger, samt om hvad danske byer faktisk gør for at tilpasse til stigende havvand. På konferencen præsenteres nogle af de forskningsbaserede indsigter i kombination med erfaringer fra praksis om dialog med borgere, design af kystområder og om myndighedsrollen. Vi slutter med et oplæg fra den grønne ungdomsbevægelse, der sætter forskere i den varme stol.

 

Konferencen finder sted torsdag den 9. februar 2023 på Københavns Universitet, Festauditoriet, Bülowsvej 17, Frederiksberg

 

 

09.30 Indtjekning og kaffe/te
10.00 Velkommen
Gertrud Jørgensen, professor, Københavns Universitet

TEMA 1: FORSKNINGSBASEREDE INDSIGTER

10.10 Klimaforandringerne over Danmark
Adrian Lema, Chef for Nationalt Center for Klimaforskning, DMI
10.30 Natur-baserede kystbeskyttelsesløsninger - internationale eksempler
Anna Aslaug Lund, adjunkt, Københavns Universitet

Kort pause

11.00 Urban Seascaping – How to live not just by the sea, but with the sea
Soo Jung Ryu, ph.d.-studerende, Arkitektskolen Aarhus
Oplæg på engelsk
11.20 Bæredygtighedsindikatorer i forbindelse med klimatilpasning af kystbyer
Karsten Arnbjerg-Nielsen, professor, DTU
11.40 Paneldebat med Anna Aslaug Lund, Soo Jung Ryu og Karsten Arnbjerg-Nielsen
Modereret af Mikkel Henriques, Realdania

Frokost

TEMA 2: PRAKSIS ERFARINGER OG NYE MULIGHEDER

13.00 Borgerinddragelse i det hollandske Room for the River-projekt
Karsten Schipperheijn, P2 Konsulent, Holland
Oplæg på engelsk
13.40 Danske pilotbyers arbejde med stigende havvand
Roland Löwe, lektor, DTU
14.00 Design af kystlandskaber
Sanne Slot Hansen, landskabsarkitekt og associeret partner, Schønherr
14.20 Myndighedsrollen i kommunal kystforvaltning – udfordringer og dilemmaer
Bent Hummelmose, Kyst- og klimamedarbejder, Stevns Kommune

Kaffepause

14.55 Fremtidens perspektiver på klimatilpasningen
Caroline Bessermann, Klimabevægelsen og Den Grønne Ungdomsbevægelse
15.05 Professorer i ilden
Karsten Arnbjerg-Nielsen, Gertrud Jørgensen, Tom Nielsen i dialog med Caroline Bessermann
15.20 Opsamling
Ole Fryd, lektor, Københavns Universitet
15.30 Boglancering og bobler – Den lille blå parlør om havstigning
Katrina Wiberg, lektor, Arkitektskolen Aarhus
16.00 Tak for i dag

 

 

Tilmelding: Deltagelse er gratis, der er forplejning med kaffe/te og frokost. Max 100 deltagere. Registrer dig her

Tilmeldingsfrist: 1. februar 2023

Sprog: Dansk samt et par enkelte internationale oplægsholdere med oplæg på engelsk

 

 

 

 

Har du spørgsmål til konferencens faglige indhold, så kontakt Ole Fryd, IGN, på of@ign.ku.dk eller Anna Aslaug Mortensdottir Lund, IGN, på aal@ign.ku.dk

Spørgsmål om tilmelding og praktiske forhold besvares af Kamilla Stener Møller, IGN, på kahm@ign.ku.dk

 

For yderligere information og viden om byer og havvandsstigning se tidligere rapporter, webinarer etc. på Realdanias hjemmeside – Byerne og det stigende havvand (realdania.dk)