Udstillingsåbning og debatarrangement: Hvordan bygger vi livskvalitet på landet?

Illustration over byudvikling

Kan vi bygge os til livskvalitet på landet? Og hvilken rolle spiller arkitekterne for en bæredygtig transformation af landdistrikterne? Kom med, når vi ser nærmere på den nyeste forskning samt strategier og erfaringer fra to konkrete projekter.

Udstillingsåbning og debatarrangement med professorerne Anne Tietjen og Gertrud Jørgensen, Københavns Universitet, og byrådsmedlem Jan Thorbøll Andersen fra Mariagerfjord Kommune.

Beboere i Danmarks landdistrikter tager i stigende grad udviklingen af deres sted i egen hånd. Hundredvis af lokale projekter har skabt nyt liv i tomme bygninger, etableret grønne mødesteder og fornyet det sociale liv i fællesskaber, som rækker ud over det lokale sted. Disse projekter giver svar på, hvordan arkitektur bidrager til livskvalitet på landet og rejser samtidig nye spørgsmål til en bæredygtig transformation af landdistrikterne:

 • Hvordan kan og bør vi bygge livskvalitet på landet?
 • Hvem er ”vi”?
 • Hvornår giver det overhovedet mening at bygge?
 • Hvad er arkitekternes rolle i en bæredygtig transformation af det eksisterende byggede miljø?

Tilmeld dig debatarrangement senest d. 27/11 på Arkitektforeningens hjemmeside

Løbende udstilling

Udstillingen vises i perioden 28. november til og med den 21. december 2023 i Arkitektforeningens åbningstid mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.

Sted

Arkitektforeningen, Åbenrå 34, 1124 København

 

 

15.00-15.45

Tre skarpe oplæg til debat

 1. Fem strategier til at bygge livskvalitet på landet
  Gertrud Jørgensen, professor i byplanlægning, Københavns Universitet

 2. Livskvalitet gennem arkitektur? To projekter i Øster Hurup og Horbelev
  Anne Tietjen, professor i landskabsarkitektur og bydesign, Københavns Universitet

 3. Erfaringer med at bygge (for) livskvalitet fra Øster Hurup
  Jan Thorbøll Andersen, byrådsmedlem i Mariagerfjord Kommune
15.45-16.30

Modereret samtale

Katrine Østergaard Bang, Akademisk Arkitektforening, modererer samtalen med de tre oplægsholdere og salen

16.30-17.00 Vin og mingling

 

 

Udstillingen vises i perioden 28. november til og med den 21. december 2023 i Arkitektforeningens åbningstid mandag til torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 8-15.

Udstillingen viser to eksempler på arkitekttegnede projekter for livskvalitet på landet – nye byrum i Øster Hurup ved Kattegat i Mariagerfjord Kommune og Kulturgården i Horbelev på Nordøst Falster i Guldborgsund Kommune. Tegninger, fotos og tekst dokumenterer, hvad der blev revet ned, omdannet og bygget før, under og efter projekternes realisering frem til sommeren 2023, og hvordan stederne ser ud og bruges i dag.

Samlet set fortæller materialet historien om rumlige og funktionelle forandringer over tid og undersøger, hvilken rolle de konkrete arkitektoniske indgreb har spillet for stedernes transformation, og om/hvordan de understøtter den fælles livskvalitet i dag.

 

 

 

 

 

 

Gennem fire år har forskere fra Københavns Universitet undersøgt hvordan beboere i yderområdernes landdistrikter former deres fælles byggede miljø for at skabe og opretholde livskvalitet. Projektet er ét ud af fire delprojekter i en større tværfaglig undersøgelse af Livskvalitet i landdistrikter og yderområder i Danmark, som Realdania har støttet.

I vores delprojekt har vi ”fulgt pengene” og screenet 730 borgerdrevne fysiske projekter som har modtaget finansiering mellem 2010-2016. Ud af disse 730 projekter har vi udvalgt 13 cases over hele Danmark, som vi har undersøgt nærmere gennem stedsbesøg, interviews, og dokumentanalyser for at finde ud af hvad der konkret er blevet nedrevet, bygget og omdannet – og hvordan det har forandret stederne fysisk-rumligt og i deres brug og skabt nye forestillinger om stedet. Læs mere om det samlede projekts resultater i den internationale bogantologi Rural quality of life.