Kvinder i dansk arkitektur
– en ny historie om køn og praksis

Med dette forskningsprojekt ønsker vi at undersøge kvinders bidrag til dansk arkitektur, landskabsarkitektur og planlægning. Vi fokuserer på perioden 1925-1975, hvor de første generationer af kvinder gjorde deres indtog i arkitektfagene i Danmark.

Gennem publikationer, digital formidling og ph.d.-kurser vil vi synliggøre hidtil ufortalte historier om kvinders rolle i arkitektfagene. Det skal bidrage til en mere fyldestgørende arkitekturhistorie og udvide forståelsen af arkitektonisk praksis i et historisk perspektiv.

Tre kvinder med en plantegning
Ragna Grubb (tv.), Karen Hvistendahl og Ingeborg Schmidt vandt i 1937 fsb's konkurrence om nye planløsninger i lejligheder til børnerige familier. Som noget nyt prioriterede de tre arkitekter, at alle medlemmer af familien kunne få deres eget rum. Planen blev realiseret i Kantorparkens blok 7 i København. Fotograf: Ukendt

Meget lidt viden om kvindelige arkitekter

Dansk arkitekturhistorie er primært koncentreret om nogle få velkendte mandlige skikkelser, og fokus er ofte på markante værker, særligt bygninger. Vi ved dermed meget lidt om kvindelige arkitekters praksis i Danmark i historisk perspektiv, selvom der i de senere år har været stor bevågenhed på kvinders rolle i arkitektfagene i international forskning. Det ønsker vi at ændre på.

Synliggøre ufortalte historier

Formålet med forskningsprojektet ’Kvinder i dansk arkitektur’ er at synliggøre ufortalte historier om dansk arkitektur ved at fokusere på kvinders bidrag til arkitektfagene i perioden 1925-1975.

Vi vil kortlægge kvinders rolle, virke og betydning på tværs af en række arkitektoniske praksisser, f.eks. landskabsarkitektur, byplanlægning, bygningsarkitektur, køkkenindretning og arkitekturkritik. Det skal bidrage til en ny historisk forståelse af arkitektur som et udvidet felt med mange aktører, som samarbejder, indtager forskellige positioner og påvirker hinanden gensidigt.

Projektet vil bidrage med historisk dybde til en kønsdebat, som i disse år får stigende opmærksomhed i diskussioner om byrum og landskaber og på uddannelserne – og til diskussioner om, hvordan vi omdanner velfærdssamfundets arkitektur i fremtiden.

Læs mere i artiklen: Hvor er kvinderne i dansk arkitekturhistorie?

Projektdeltagere

Navn Titel Telefon E-mail
Henriette Steiner Lektor +4535331033 E-mail
Liv Løvetand Rahbek Grafiker +4535333328 E-mail
Svava Riesto Lektor +4535331768 E-mail

Advisory Board

Navn Titel E-mail

Barbara Penner

Professor, University College London

E-mail

Despina Stratigakos Professor, University at Buffalo E-mail
Meike Schalk Lektor, KTH Stockholm E-mail

Kontakt

Svava Riesto
(projektleder)
Lektor, ph.d.
svri@ign.ku.dk
Tlf.: 3533 1768
Mobil: 2980 8175

Henriette Steiner
(projektleder)
Lektor, ph.d.
hst@ign.ku.dk
Tlf.: 3533 103

Paneldebat 8. marts

Online oplæg

Tusind tak til alle, som deltog i projektet Kvinder i Dansk Arkitekturs online paneldebat den 8. marts, hvor vi satte spot på kvinders arbejde og samarbejde i arkitektfagene. Vi fejrede kvindernes kampdag med venner fra nær og fjern og var meget glade for – og ret overvældede over – at 511 personer fandt vej til onlinearrangementet. Tak til oplægsholderne fra udlandet: Nayla M. Al-Akl, Luca Csepely-Knorr, Sonja Dümpelmann og Lea Lewitan samt til Vera Noldus fra Realdania, som var med til at introducere arrangementet.

Støttet af

Karin og Georg Boyes Fond


Projektperiode:
 2020-2023