17. november 2020

Aart Kroon - ny professor i Kystmorfologi

Kyster

Siden Aart Kroon blev færdig som kandidat i naturgeografi ved det Geovidenskabelig Fakultet på Utrecht Universitet i Holland i 1987 har arbejdet med at forstå koblingen mellem processer og landskabsformer.

I Holland er der er en lang tradition for forskningen i kystmorfologi og et fremragende samarbejde mellem geovidenskab, ingeniørvidenskab og planlægning. Aart Kroons inspirator og vejleder professor Joost Terwindt har skabt fundamentet for dette og har altid pointeret, at man kommer meget længere, når man sammenarbejder med andre fagdiscipliner, end hvis man kun holder sig til sit eget fagområde.

Den Hollandske periode

Professor Aart Kroon
Professor Aart Kroon. Foto Kent Pørksen.

Det første projekt om den Hollandske kyst startede i 1987 og Aart Kroon har været med fra starten. Først som Ph.d.-studerende og senere som forsker i Utrecht. Hans fokus har været på revle-vandringer i kystnære områder og på stranden, og han var med til at introducere den morfodynamiske tilgang. Han har skrevet en doktorafhandling om dette emne i 1994.
Senere har han arbejdet med nye strandfodringsteknikker og været med til at designe og analysere det første strandfodringsforsøg på strandplanen i Holland og på flere projekter omkring badesikkerhed.

I 1995 introducerede han remote sensing video på strandene i Europa og har siden da ofte analyseret, hvilke processer, der ændrer morfologien under forskellige storme, og hvilken betydning det har for kyststabiliteten. Flere af disse projekter er støttet af EU og det Hollandske Kystdirektoratet, Rijkswaterstaat.

”Kystmorfologi i subtropiske og tropiske områder har altid været en ”dejlig del” af min forskning. Jeg deltog ofte i feltstudier i eksotiske egne og også her havde jeg fokus på sammenhæng mellem processer, transport og morfologiske ændringer. Jeg har undersøgt deltaers udvikling i Kina og Vietnam og set på mangroveskovens betydning for kyststabiliteten i Vietnam og Surinam”, fortæller Aart Kroon.

Den danske periode

I 2005 fortsatte Aart Kroon sin karriere i Danmark. Til at begynde med i fælles morfodynamiske projekter sammen med Troels Aagaard og senere inden for to nye fokusområder: arktisk forskning og klimaændringer og deres påvirkning af kysterne.

”I det første projekt arbejdede jeg sammen med arkæologer, biologer og geografer for at prøve at forklare Inuits bosættelsesmønster i Nordøstgrønland. De to ekspeditioner i 2007 og 2008 smittede mig med ”Grønlandsfeber” og jeg har heldigvis haft rig lejlighed til at besøge Grønland gennem mit arbejde i CENPERM og med støtte fra VELUX FONDEN”, fortæller Aart Kroon.

Interessen for Klimaforandringer og påvirkninger af kysterne i Danmark fik et boost efter COP19 i København. Det resulterede i et strategisk forskningsprojekt, der skulle undersøge erosion og oversvømmelser i Danmark. Her arbejdede han tæt sammen med Dansk Hydraulisk Institut og Kystdirektoratet og bidrog bl.a. til udvikling af flere klimatilpasningsværktøjer.

Forskning i klimaforandringer og kystpåvirkninger er stadig et centralt forskningsområde, og Aart Kroon er meget glad for at have haft mange meget engagerede Ph.d.-studerende, som i fællesskab har videreudviklet forskningsområdet. Derudover er han initiativtager til bredere samarbejde på tværs af disciplinerne inden for de danske kyster og han er medlem af DANCORE.

Universitet er forskning og undervisning

Udover forskning er undervisning en vigtig kerneaktivitet på universiteterne. Aart Kroon er vejleder for mange specialestuderende og elsker at videregive forskningsresultater til de nye generationer. Hans undervisning indeholder kernefag inden for geomorfologi og naturgeografi og derudover fag, der grænser op til andre geografidiscipliner og geologi.

Aart Kroon CV

Aart Kroon er uddannet cand.scient. i naturgeografi fra Utrecht Universitet i Nederlandene i 1987 og fik sin Ph.d.-grad samme sted i 1994. Han var tilknyttet til Utrecht Universitet som forsker og underviser fra 1994 til 2005 og har haft udlandsophold på Universitetet Loughborough i England og på Oregon State University i Corvallis, USA. Han blev ansat som lektor ved Københavns Universitet i 2005.