26. marts 2020

Inspiration til nye skove med oplevelser fra dag ét

DE NYE SKOVE

Et nyt inspirationskatalog gør op med forestillingen om, at ung og nyplantet skov er lig med kedelig skov. Kataloget fra Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning samler de bedste erfaringer med at etablere ny skov, der med det samme giver naturoplevelser og muligheder for friluftsliv.

Kan gøres attraktive med det samme

Inspirationskatalog
Med inspiratinskataloget i hånden kan kommunale planlæggere og politikere finde  inspiration til at udvikle de unge skove, der er etableret de seneste 30 år.

Et nyt inspirationskatalog fra Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning på IGN samler nu de bedste erfaringer med at etablere ny skov, der giver brugerne naturoplevelser og muligheder for friluftsliv fra første dag. Professor i friluftsliv Frank Søndergaard Jensen har bidraget til projektet, der gør op med forestillingen om, at ung og nyplantet skov er lig med kedelig skov.

”Med inspirationskataloget sætter vi fokus på, hvordan man med ret enkle midler kan forvandle en bar mark til skov, der med det samme skaber attraktive rammer for friluftsliv og naturoplevelser. Samtidig giver kataloget en lang række eksempler på, hvordan man løbende kan tilføje nye muligheder i unge skove,” siger han.

De mange erfaringer og eksempler kommer bl.a. fra kommunerne, hvor der har været stor interesse for at bidrage og for at få det færdige katalog i hånden. Det fortæller landskabsarkitekt og postdoc Maja Steen Møller, der har været med til at indsamle og bearbejde det omfattende materiale.

Ny skov på mange nye måder

Inspirationskataloget giver både skovfolk, kommunale planlæggere og politikere, private tegnestuer, rådgivere og entreprenører en række konkrete og praktiske eksempler på, hvordan ung skov kan skabe store skovoplevelser, selvom træerne endnu er små.

I nogle af eksemplerne er der fokus på at etablere nye stier og skabe mødesteder i skoven. Andre giver plads til søer, vandløb og varieret beplantning. Og atter andre lader skoven komme helt af sig selv. Kort fortalt giver kataloget en masser af idéer til alle, der gerne vil lave ny skov på nye måder.

Eksempler skal inspirere til udvikling

Anders Busse Nielsen fra Naturstyrelsen tog initiativ til projektet, mens han var professor på IGN. Han peger på, at offentlig skovrejsning er det største udlæg af nye arealer, hvor friluftsliv og andre samfundsmæssige målsætninger og forpligtigelser skal flettes sammen til helhedsorienterede løsninger.

”Derfor har vi også fyldt kataloget med praktiske eksempler fra hele landet. Her kan kommunale planlæggere og politikere finde inspiration til at udvikle alle de unge skove, der allerede er etableret på tværs af landet gennem de seneste 30 år. Og så giver kataloget god inspiration, når fremtidens skove skal planlægges og plantes ude i kommunerne,” siger han.

I Naturstyrelsen er Anders Busse Nielsen projektleder for skovrejsning i Søhøjlandet ved Silkeborg, hvor han også arbejder med at omsætte kataloget til handling.

Læs mere i kataloget

Inspirationskataloget er på 116 sider og illustreret med et væld af billeder fra en lang række unge skove i Danmark og vores nabolande. Det er udarbejdet af Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet. Et partnerskab bestående af Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden har finansieret og initieret arbejdet.

Hent kataloget ”Naturoplevelser og friluftsliv i nye skove - inspirationskatalog