7. maj 2020

Ny forskning vil måske omskrive biologibøgerne: Grønne planter henter kulstof ved hjælp af svampe

PLANTEBIOLOGI

En ny undersøgelse fra Københavns Universitet viser, at op imod 40 procent af alle plantearter får en del af deres kulstof fra svampe, der lever i deres rødder. Studiet ændrer dermed på den hidtidige opfattelse af, at grønne planter udelukkende får kulstof fra luften via fotosyntesen.

Indtil videre har forskerne påvist, at der foregår en overførsel af kulstof fra svampe hos plantearterne firblad og hvid anemone. Her ses blomstrende firblad, hvide anemoner (og en enkelt gul) i en dansk forårsskov. Foto: Finn N. Rasmussen
Indtil videre har forskerne påvist, at der foregår en overførsel af kulstof fra svampe hos plantearterne firblad og hvid anemone. Her ses blomstrende firblad, hvide anemoner (og en enkelt gul) i en dansk forårsskov. Foto: Finn N. Rasmussen

I biologitimer rundt om i verden lærer eleverne, at grønne planter udelukkende ernærer sig ved fotosyntesen, som er en proces, hvor planter benytter solenergi til at omdanne vand og atmosfærens kuldioxid til ilt og sukkerstoffer. Men helt så enkelt er det ikke. Det viser en ny dansk-tysk undersøgelse fra Københavns Universitet og Bayreuth Universitet.

Nogle planter får nemlig også det vitale kulstof ved hjælp af svampe, der lever i deres rødder, og som indgår i et såkaldt svampenetværk under jorden. Planterne bruger altså svampene til at indhente en væsentlig del af deres kulstof fra andre planter, sideløbende med at de udfører fotosyntese.

Det er temmelig kontroversielt, at nogle grønne planter ikke lever helt og fuldt af deres egen fotosyntese, men faktisk henter kulstof fra andre planter ved hjælp af svampe. Samtidig er resultatet med til at understrege, hvor stor indflydelse svampe har på vores økosystemer.

Hanne N. Rasmussen, seniorforsker ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning og en af forskerne bag studiet.

Gælder måske 40 procent af de grønne plantearter

Indtil videre har forskerne påvist, at der foregår en overførsel af kulstof fra svampe hos firblad og hvid anemone. Men resultaterne åbner op for, at omkring 40% af alle plantearter får suppleret deres fotosyntese med kulstofforbindelser overført via svampe til rødderne. Det skøn bygger på, at den type svampe-symbiose (mykorrhiza), som Firblad og Hvid Anemone har, er meget almindelig og findes i omkring 40 % af de grønne plantearter.

Hanne N. Rasmussen fik for flere år siden idéen til, at grønne planter med en bestemt type svampesymbiose får kulstof fra deres samliv med svampe, men gemte ideen væk i skuffen, fordi der ikke var eksperimentelle resultater til at bakke den op.

”Det har længe været en meget fasttømret forståelse, at grønne planter lever udelukkende af deres egen fotosyntese,” siger Hanne N. Rasmussen.   

Hun kunne dog alligevel ikke slippe tanken og fik sin kollega i Tyskland til at fatte interesse. Derefter satte de gang i et studie, som skulle afsløre oprindelsen af det kulstof, som man kan finde i bladene på en række almindelige skovbundsurter, herunder firblad og hvid anemone. Og den nye viden fra studiet har vakt en hel del opsigt i den videnskabelige verden.

Orkideer er uortodokse

Forskeren har i mange år beskæftiget sig med orkideer, hvor det  er en fastslået kendsgerning, at planterne  supplerer fotosyntesen med kulstof fra svampe via rødderne. Det nye studie viser, at orkideerne ikke er så enestående endda. Men mens orkideer er sjældne og har en særlig type svampe-symbiose, gælder de nye resultater ganske almindelige og udbredte plantearter som hvid anemone med en nærmest allesteds nærværende form for mykorrhiza. Det vender op og ned på vores billede af de indbyrdes relationer mellem planter i naturen.

Forskningsresultaterne er baseret på analyser af stabile isotoper i samarbejde med laboratoriet for isotopbiogeokemi ved Bayreuth Center for Ecology and Environmental Research (BayCEER).

Studiet "Discreet heterotrophs: green plants that receive fungal carbon through Paris-type arbuscular mycorrhiza" er udgivet som letter i New Phyotologist.